Healthcare

Webmodule beoordeling werkrelatie nog niet optimaal voor zzp’ers in de zorg

John Boer
Door:
insight featured image
In 30 procent van de gevallen werkt de webmodule die opdrachtgevers en zzp'ers duidelijkheid moet geven over de arbeidsrechtelijke en fiscale status van hun werkrelatie niet. Minister Koolmees liet op 20 september in de zevende voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’ aan de Tweede Kamer weten dat hij de beslissing over deze webmodule en de handhaving daarvan aan het volgende kabinet overlaat. Wat heeft u op dit moment aan de webmodule?
Onderwerpen

Wat zou de webmodule moeten doen?

De webmodule is een zeer uitgebreide vragenlijst waarmee de opdrachtgever alle aspecten van de arbeidsrelatie moet beantwoorden. Op basis daarvan krijgt de opdrachtgever een indicatie zodat hij weet of er sprake is van een (fictief)dienstverband of dat de zzp’er inderdaad als zelfstandige buiten dienstbetrekking werkt. In een definitieve versie van de module moet uiteindelijk een ‘opdrachtgeversverklaring’ komen. Deze vervangt de zzp-modelovereenkomst die we nu kennen.

Resultaten tot nu toe

De webmodule is door 6667 deelnemers helemaal ingevuld. Opdrachtgevers konden hem anoniem als voorlichtingsinstrument invullen. Uit de pilot komen deze uitkomsten:

  • 28 procent - ‘indicatie buiten dienstbetrekking’.
  • 33,9 procent - ‘indicatie dienstbetrekking’.
  • 9,7 procent - mogelijk sprake van een fictieve dienstbetrekking.
  • 28,4 procent - geen indicatie mogelijk op basis van de webmodule.

Wat doet de webmodule nóg niet?

De webmodule kan opdrachtgevers en zelfstandigen in veel situaties nog geen duidelijkheid geven of een zelfstandige of een werknemer het werk mag doen. In 70 procent van de situaties geeft het wel duidelijkheid. Alle resultaten staan in de zevende voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’. Bij de brief heeft minister Koolmees ook de kwantitatieve gegevens van de webmodule meegestuurd.

In de tussentijd…

In afwachting van een nieuw kabinet blijft het moratorium op de handhaving door de belastingdienst van kracht. Voorlopig vindt er dus zeer beperkt handhaving plaats door de belastingdienst. Handhaving vindt wel plaats als er sprake is van kwaadwillendheid of wanneer u aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn opvolgt.

Hoe nu verder met de zzp’er in de zorg?

De webmodule lijkt volgens de beroepsorganisaties (nog) niet echt geschikt voor sectorspecifieke situaties in de zorg. Zij hebben dit aangegeven bij de evaluatie van de webmodule. Er zijn een flink aantal modelovereenkomsten die wel sectorspecifiek zijn en die door de belastingdienst zijn goedgekeurd voor werken buiten dienstbetrekking. Zolang de geldigheidsduur van die modellen niet is verstreken, kunnen zzp’ers nog gewoon buiten dienstbetrekking werken conform die modelovereenkomsten.

De conclusie is dat de webmodule voorlopig als voorlichtingsinstrument blijft bestaan. De resultaten worden gebruikt ter verbetering van de module. Een nieuw kabinet moet besluiten of en in welke vorm zij de webmodule en de hervatting van de reguliere handhaving invoert.

Advies?

Wilt u advies over het werken mét of áls zzp’er in de zorg? Neem dan contact op met één van onze .

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.