DBA

Veelgestelde vragen over de Wet Deregulering Arbeidsrelatie (Wet DBA)

Door:
Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)
Als u vragen heeft over de Wet Deregulering Arbeidsrelatie (Wet DBA), dan bent u niet de enige. Grote kans dat deze vraag al eens is gesteld. In dit artikel beantwoorden onze ervaren adviseurs de meest gestelde vragen.
Onderwerpen

Wat betekent de Wet DBA?

DBA staat voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp'ers) hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 1 mei 2016 is deze vervangen door de Wet DBA.

Waarom DBA?

Het doel van de wet DBA is om zzp'ers en hun opdrachtgever duidelijkheid te geven over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Als de Belastingdienst oordeelt dat er sprake is over een dienstverband, dan zijn jullie samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen

Wat is schijnzelfstandigheid ZZP?

Schijnzelfstandigheid betekent dat iemand zich presenteert als zelfstandige terwijl er volgens het arbeidsrecht sprake is van een dienstverband.

Wat is de boete voor schijnzelfstandigheid?

Op basis van de Wet DBA kan de boete oplopen tot 100% van het bedrag dat de werkgever aan niet afgedragen loonheffingen en premies heeft betaald. De boete valt hoger uit indien de werkgever opzettelijk heeft gehandeld.

Hoeveel opdrachtgevers moet u hebben als opdrachtnemer?

Uit gegevens blijkt dat in 2022 bijna 43 procent van de opdrachtnemers 10 of meer opdrachtgevers had. Hiervan had 44 procent tussen de 2 en 10 opdrachtgevers, 8 procent van de opdrachtnemers had er één. Nog een klein deel had geen opdrachtgevers, dit speelt vooral bij opdrachtnemers die net met hun bedrijf zijn begonnen en nog klanten werven.

Wat als u als opdrachtnemer maar 1 opdrachtgever hebt?

De Belastingdienst hanteert geen minimum aantal opdrachtgevers. U mag het hele jaar voor 1 opdrachtgever werken, maar dan mag er geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Is er wel sprake van een gezagsverhouding? Dan moet u meerdere opdrachtgevers per jaar hebben.

Hoe lang mag u bij 1 opdrachtgever werken?

U mag voor meerdere opdrachtgevers werken zolang u maar bij elke opdrachtgever aan de voorwaarden voldoet. U kunt bijvoorbeeld 2 dagen bij opdrachtgever A werken, 3 dagen bij opdrachtgever B en ook nog 2 dagen bij opdrachtgever C.

Hoe controleert de Belastingdienst schijnzelfstandigheid?

De Belastingdienst handhaaft als ze u als kwaadwillend zien. Dat bent u als u 'opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan omdat u weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking'. Ze kunnen u dan correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen.

Wat is kwaadwillend?

Kwaadwillendheid betekent dat de opdrachtgever bewust en opzettelijk de wet onjuist toepast. De bewijslast hiervoor ligt bij de Belastingdienst. Aan de gevallen waarbij tijdens het bedrijfsbezoek is geconstateerd dat er sprake is van evidente onjuistheden zal vervolg worden gegeven.

Wat is het Handhavingsmoratorium?

Door de onrust die na de invoering van de Wet DBA ontstond, werd door de Belastingdienst besloten de handhaving op de kwalificatie van arbeidsrelaties op te schorten. Deze opschorting wordt het Handhavingsmoratorium genoemd.

Is een modelovereenkomst verplicht?

Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht. Het geeft wel duidelijkheid. De opdrachtgever bepaalt samen met de opdrachtgever welke modelovereenkomst past bij de situatie. Schijnzelfstandigheid wordt voorkomen als er gewerkt wordt volgens de afspraken in de modelovereenkomst.

Hoe lang is een modelovereenkomst geldig?

Een modelovereenkomst is 5 jaar geldig vanaf de datum dat deze door de Belastingdienst is goedgekeurd. Deze datum staat bovenaan op de modelovereenkomst, naast het kenmerknummer van het document.

Wat is een gezagsverhouding?

Er is sprake van een gezagsverhouding als de opdrachtgever, de opdrachtnemer verplicht werkzaamheden uit te voeren.

Hoeveel uur moet een zelfstandige minimaal werken?

Een zzp'er dient minimaal 1.225 uur per kalenderjaar te besteden aan zijn of haar onderneming om in aanmerking te komen voor alle fiscale aftrekposten in de inkomstenbelasting. De Belastingdienst heeft dit  urencriterium ingesteld om te voorkomen dat zzp'ers met weinig gewerkte uren en een lage omzet kunnen profiteren van belastingvoordelen.

Welke uren mag u schrijven als zelfstandige?

Uren die u aan de onderneming hebt gewerkt mag u schrijven als zelfstandige. Denk aan administratie, commerciële inspanningen, uren die u berekent aan klanten, trainingen, websitebeheer etcetera. Uren waarin u wel beschikbaar bent, maar niet daadwerkelijk besteedt aan uw onderneming, mogen niet meegerekend worden.

Wat als u wegens zwangerschap niet aan het urencriterium voldoet?

Een zzp'er dient minimaal 1.225 uur per kalenderjaar te besteden aan zijn of haar onderneming om in aanmerking te komen voor alle fiscale aftrekposten in de inkomstenbelasting. Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Wat als u de 1225 uur niet haalt?

Als u minder dan 1225 uur in een jaar werkt, hebt u in dat jaar geen recht op aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek. Bij controle wil de Belastingdienst inzage hebben in alles wat met uw bedrijf te maken heeft.

Hoeveel mag u verdienen als zelfstandige zonder belasting?

Zelfstandigen hebben extra aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling (ondanks de naam geldt deze korting ook voor zzp'ers). Ruwweg over de eerste 24.000 euro aan inkomsten betalen zelfstandigen geen belasting.

Meer weten?

Alles over de Wet DBA