hero banner
Bert Boermans
Arnhem
Bedrijfsjuridisch adviseur

Bert Boermans

Bert Boermans is sinds 2001 werkzaam voor Grant Thornton. Na zijn afstuderen is hij begonnen als jurist op de afdeling bestuurszaken van de gemeente Grubbenvorst, waarna hij in dienst is getreden bij MKB Nederland, de belangenorganisatie voor het Midden en Klein Bedrijf. Binnen Grant Thornton houdt hij zich bezig met de algemene juridische adviespraktijk, waarbinnen hij gespecialiseerd is in het huurrecht, arbeidsrecht, en medezeggenschapsrecht.

Bert adviseert en ondersteunt werkgevers bij het opstellen en beoordelen van arbeidscontracten en (personeels-)reglementen. Daarnaast begeleidt hij individuele en collectieve ontslagzaken bij de kantonrechter, het UWV of ontslag met wederzijds goedvinden. Ook kunt u bij Bert terecht voor advies over cao's en ziekte, verzuim en re-integratie. Bert heeft ruime (praktische) ervaring op het gebied van het medezeggenschapsrecht. Regelmatig geeft hij presentaties aan werkgevers op arbeidsrechtelijk terrein.

Bert is een creatieve ´ondernemer´ die graag samenwerkt en de verbinding zoekt tussen mensen.

Lees verder
Diensten
Connect
Related Events
Bert Boermans
Bedrijfsjuridisch adviseur
Bert Boermans
Ontmoet onze mensen