Voorgaand evenement dinsdag 24 oktober 2023

De Wet Toekomst Pensioenen: hét moment om uw arbeidsvoorwaarden te individualiseren

De nieuwe Wet Toekomst Pensioenen heeft in veel gevallen een herziening van pensioenregeling met mogelijk een ander kostenplaatje tot gevolg. Een uitgelezen moment om het totale arbeidsvoorwaardenpakket in een breder kader te bekijken. In dit webinar geven we u de handvatten voor het creëren van meer individuele invulling voor uw werknemers. We belichten de impact van de nieuwe pensioenwet op de arbeidsvoorwaarden en de kaders vanuit arbeidsrecht om deze nu te flexibiliseren. In samenwerking met Mercer Marsh Benefits nemen wij u mee in onze gedeelde visie over het werken van morgen en wat daarvoor nodig is.

Waarom interessant?

Dat de Wet Toekomst Pensioenen is ingegaan per 1 juli 2023 is bekend. Dat er veel van u gevraagd wordt om uw pensioenregeling aan te passen aan deze nieuwe wetgeving wordt steeds meer duidelijk. Maar wat zijn nu acties die ondernomen moeten worden? Hoe kunt u een goede secundaire arbeidsvoorwaarden opzetten als de arbeidsvoorwaarde pensioen volgens de Wet Toekomst Pensioenen net van start is gegaan? Hoe gaat u om met verandering en welke kansen geeft deze verandering u? Daarbij verliezen we het juridisch kader niet uit het oog.

Waar gaan we het over hebben?

De Wet Toekomst Pensioen

We zoomen kort in op de kaders van de nieuwe pensioenwet en het effect op bestaande regelingen. Maar we belichten vooral welke stappen u moet zetten en welke kansen kunnen ontstaan. We bespreken het transitieplan dat u als werkgever moet maken en maken de brug naar uw arbeidsvoorwaarden. En we besteden aandacht aan communicatie. Hoe betrekt u een OR of personeelsvertegenwoordiging bij het proces en hoe informeert u uw werknemers om draagvlak te creëren.

Veranderende behoefte van werknemers

Aan de hand van inzichten uit continu onderzoek van Mercer laten we u zien wat er nodig is om de voorwaarden en daarmee ook het pensioen dusdanig in te zetten dat u als werkgever uw totale benefits inzichtelijk krijgt. En hoe u met dit inzicht inspeelt op de behoeften van de individuele werknemer. Of het nu gaat om loon, pensioen, verlof of bijvoorbeeld een fiets van de zaak, alles dat nodig is om uw (toekomstige) werknemers tevreden te houden en trots te laten zijn op waar zij (gaan) werken, komt aan de orde.

Juridisch kader vanuit arbeidsrecht

Arbeidsvoorwaarden zijn juridisch bindend en mogen niet zomaar aangepast worden. We gaan in op de kenmerken van het arbeidsrecht en de ruimte die er wel of niet is om bestaande regelingen aan te passen. Wat zijn de kaders vanuit arbeidsrecht en wat is vanuit juridisch oogpunt de beste aanpak?

Voor wie?

Ondernemers, HR professionals, Personeelsadministrateurs in het MKB zonder verplichtstelling voor de pensioenregeling. Voor ondernemers die aangesloten zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds is er wellicht wat minder aansluiting door de afhankelijkheid van de plannen van Sociale Partners voor implementatie van de nieuwe pensioenwet voor de gehele bedrijfstak. Wellicht dat de inhoud van de regeling wel verandert maar de kosten bijvoorbeeld niet.

Wanneer?

24 oktober van 16.00-17.00 uur. Het webinar is na aanmelding ook op een later moment terug te kijken.

Sprekers:

Christiaan Buizer(host) – partner Tax
Bert Boermans - Senior Consultant Legal Services
Stefan Popelier - Pensioenadviseur
Bart Brenninkmeijer – Development Leader Mercer Marsh Benefits

Dit webinar maakt deel uit van een maandelijkse serie webinars voor het MKB, waarin wij actuele onderwerpen behandelen.  Na afloop van het webinar ontvangt u per e-mail de opname, de presentatieslides en de gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.

Sprekers

Christiaan Buizer
Partner tax

Christiaan Buizer is als partner belastingadviseur werkzaam bij Grant Thornton. Zijn klanten zijn met name (middel-)grote nationale en internationale ondernemingen en hun aandeelhouders, vaak actief in bouw, handel en logistiek en deurwaarderij. Christiaan zet zijn expertise vooral in op het vlak van vennootschapsbelasting, herstructureringen, overdrachtsbelasting en estate planning. Vanaf maart 2020 heeft Christiaan zich gespecialiseerd in de corona steunmaatregelen zoals de NOW, TVL en het uitstel van betaling van belastingen.

Bert Boermans
Bedrijfsjuridisch adviseur

Bert Boermans, bedrijfsjuridisch adviseur, is gespecialiseerd in het huurrecht, arbeidsrecht, en medezeggenschapsrecht.

Aankomende evenementen