Healthcare

Zorgbonus 2021: voor wie en hoe verwerkt u dit?

John Boer
Door:
insight featured image
Uit waardering voor de uitzonderlijke prestaties van onze zorgverleners in de strijd tegen corona geeft het kabinet hen ook in 2021 een bonus. Voor wie van uw zorgverleners geldt deze bonus, hoeveel bonus ontvangen zij, wie keert het uit en hoe verwerkt u deze bonus? We leggen het u uit.
Onderwerpen

Blijf op de hoogte van de laatste updates voor de zorgsector

Hoeveel zorgbonus ontvangt een zorgverlener?

In juni en juli 2021 konden u als zorgaanbieder en de pgb-houders de zorgbonus aanvragen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport keurde de bonusaanvragen voor 1.042.071 zorgverleners goed. Op basis daarvan is het totale budget van 720 miljoen euro verdeeld. De zorgbonus van 2021 is hiermee vastgesteld op 384,71 euro netto per zorgverlener.

Welke voorwaarden gelden voor de zorgbonus?

De zorgverlener:

  • heeft door corona onder moeilijke omstandigheden zorg geleverd;
  • heeft tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 voor de zorgaanbieder of de pgb-houder gewerkt;
  • verdient niet meer dan maximaal 74.000 euro bruto per jaar.

Zorgaanbieders betalen de bonus aan zorgverleners

U moet als zorgaanbieder het nettobedrag overmaken op de rekening van uw zorgverleners. Omdat u de bonus netto (onbelast) aan uw zorgverleners betaalt, heeft de bonus geen gevolgen voor inkomensafhankelijke regelingen waar de zorgverlener mogelijk gebruik van maakt, zoals toeslagen. Zorgaanbieders krijgen een opslag op het bonusbedrag om de belasting over de bonussen te betalen.

U heeft in oktober 2021 gehoord of uw aanvraag is goedgekeurd. Is de aanvraag goedgekeurd, dan heeft u het bedrag uiterlijk in november 2021 ontvangen. Zo bent u in de gelegenheid om nog voor het eind van het jaar de bonus aan uw zorgverleners uit te betalen. U moet de bonus sowieso binnen 5 maanden uitbetalen.

Pgb-zorgverleners ontvangen zorgbonus via SVB

Ook sommige pgb-zorgverleners hebben recht op de zorgbonus. Zij worden vanuit een pgb (Wlz, Wmo 2015 of Jeugdwet) betaald. Als het goed is, hebben zij de netto bonus begin november 2021 al van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangen.

Hoe moet u de bonus in uw administratie verwerken?

De bonus is netto voor de zorgverlener en mag geen invloed hebben op inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen. Daarom moet de bonus verplicht als eindheffingsbestanddeel onder de werkkostenregeling (WKR) vallen. Zo is het geen fiscaal inkomen (loon of winst) voor de zorgverlener.

Wat zijn de gevolgen voor de vrije ruimte in de WKR?

De bonus die ten laste komt van de vrije ruimte mag geen invloed hebben op de overige vergoedingen en verstrekkingen aan uw zorgverleners. U mag met deze bonussen de zogenaamde vrije ruimte van de WKR overschrijden en moet het meerdere als eindheffing worden verwerkt. Pas na afloop van het loonjaar is duidelijk of de vrije ruimte daardoor overschreden is. Is dit het geval, dan voorziet de regeling in een aanvullende vergoeding voor dat bedrag aan u als zorgaanbieder zodat dit nooit een extra kostenpost voor u is. Lees ook het artikel ‘Wat heeft de WKR met de zorgbonus te maken’ uit 2020.

Vragen?

Heeft u vragen over het uitkeren van de zorgbonus aan uw zorgpersoneel? Neem contact op met één van onze Healthcare specialisten.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.