article banner
Tax

Levert de WKR ook subsidie op?

John Boer John Boer

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming als u werknemers in dienst heeft die rond het wettelijke minimumloon (WML) verdienen. Het kan zijn dat u uw werknemer rond het geldende WML-uurloon betaalt en u toch géén recht heeft op het LIV. Is daar dan wat aan te doen ? Ja, dat kan! Lees in dit artikel hoe u in aanmerking kunt komen voor het LIV.

Wat zijn ook alweer de voorwaarden voor het LIV?

Om voor een werknemer recht te krijgen op het LIV gelden in 2019 de volgende voorwaarden:

  1. Het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt minimaal 10,05 euro Dit bedrag is gebaseerd op 100 procent van het WML voor een 22-jarige of ouder.
  2. Het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt maximaal 12,58 euro. Dit bedrag is gebaseerd op 125 procent van het WML voor een 22-jarige of ouder.
  3. Voor de werknemer worden minimaal 1248 uren verloond in het kalenderjaar.
  4. De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  5. De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Hoeveel is het LIV?

Het LIV wordt toegekend per werknemer en de hoogte ervan is afhankelijk van twee factoren:

  • de hoogte van het gemiddelde uurloon van de werknemer (dat is het totaal jaarloon gedeeld door het totaal aantal verloonde uren)
  • en het aantal verloonde uren van de werknemer in het jaar (dat is het aantal uren waarover loon wordt betaald).

Daarnaast geldt een maximumbedrag per werknemer per jaar. De hoogte van dit maximumbedrag is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer.

  Gemiddeld uurloon van € 10,05 tot en met € 11,07 Gemiddeld uurloon boven € 11,07 tot en met € 12,58
Per verloond uur € 1,01 € 0,51
Max. LIV per jaar € 2.000 € 1.000

Wat is het totale jaarloon?

Het totale jaarloon is het totale loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (kolom 8 van de loonstaat). Dit betekent dat alle inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking meetellen, dus ook de vergoeding voor overwerk.

Loon uit vroegere dienstbetrekking en eindheffingsbestanddelen (vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling WKR) tellen niet mee.

Het kan zijn dat u uw werknemer rond het geldende WML-uurloon betaalt en toch géén recht heeft op het LIV. Dat kan als er inhoudingen plaatsvinden die het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking verlagen, zoals een pensioenpremie.

Het kan ook zijn dat u uw werknemer rond het geldende WML-uurloon betaalt en toch maar recht heeft op 0,51 euro per verloond uur (met een maximum van 1.000 euro) in plaats van 1,01 euro per verloond uur (met een maximum van 2.000 euro). Dat kan als een fulltime werkweek 36 uur bedraagt. Het bedrag per uur is namelijk afhankelijk van de duur van een volledige werkweek. Bij een 36-urige werkweek levert dit een hoger minimum uurloon op dan bij een 40-urige werkweek. De maximumgrens per uur wordt dus snel bereikt.

Hier kunt u bijsturen op het moment dat het gemiddelde uurloon van de werknemer mogelijk net te laag of net te hoog is om gebruik te maken van het LIV, of het moment dat net de grens van 11,07 euro gemiddeld uurloon wordt overschreden (en de tegemoetkoming dus omlaag gaat van 1,01 euro naar 0,51 euro per verloond uur).

Maar wat heeft de WKR daar dan voor invloed op?

De mogelijkheden zijn beperkt. U kunt, in het jaar zelf, wel bijsturen om (alsnog) in aanmerking te komen voor het LIV. Als dat niet conflicteert met de CAO of met Wet Minimumloon kunt u een deel van het loon betalen in de vorm van een vergoeding, die aangewezen wordt als eindheffingsbestanddeel. Die vergoeding is netto ook nog eens hoger dan het ingeleverde bruto loon.
Hiermee bereikt u dat het gemiddeld uurloon lager wordt en dat u als werkgever (eerder) in aanmerking komt voor het (hogere) LIV. Dit is alleen voor de toekomstige betaalperioden mogelijk. Loon dat al genoten is, kunt u niet met terugwerkende kracht alsnog aanwijzen als eindheffingsbestanddeel.

Zolang u hieraan voldoet én het totaal aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan deze werknemer in het jaar niet meer is dan 2.400 euro, wordt dit zonder meer door de belastingdienst geaccepteerd.

Als u de voor eindheffing aangewezen vergoeding nog past in de vrije ruimte voor de WKR, is het voordeel voor u als werkgever maximaal. Is de vrije ruimte vol? Dan volgt een heffing van 80 procent over het meerdere. Het voordeel is ook dan in vrijwel alle gevallen nog steeds aanzienlijk.

Actualiteiten

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden

Veel gestelde vragen over de werkkostenregeling (WKR) beantwoord

Als u vragen heeft over de werkkostenregeling (WKR), dan bent u niet de enige. Grote kans dat deze vraag al eens is gesteld. Hieronder beantwoordt onze ervaren adviseur een aantal van de meest gestelde vragen of bekijk alle veel gestelde vragen over de WKR.

Wat is de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling (WKR) bepaalt of de vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers belast zijn met loonbelasting. Door in uw administratie goed bij te houden welke extraatjes (zoals een personeelsfeest of een kerstpakket) u aan uw personeel geeft, voorkomt u een onverwachte naheffing.

Wat valt in de vrije ruimte WKR?

Veel werkgevers vinden het lastig om te bepalen: wat valt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) en wat niet? Een verkeerde beoordeling kan voor u vervelende gevolgen hebben.

In de vrije ruimte in de WKR valt een deel van de loonsom dat u onbelast aan uw werknemers mag besteden. Het percentage en de maximale loonsom die de vrije ruimte bepalen, worden jaarlijks bijgesteld.

Is de werkkostenregeling verplicht?

De werkkostenregeling (WKR) is verplicht voor iedere werkgever. Hoe weet u of u de WKR goed toepast? De WKR-checker helpt u bij deze beoordeling.

Hoe berekent u de werkkostenregeling?

Hoe berekent u als werkgever de werkkostenregeling (WKR)? Hoe weet u of u de WKR juist toepast en vastlegt? Onze specialisten hebben een handige tool ontwikkeld zodat u de WKR goed berekent en de vergoedingen en verstrekkingen juist rubriceert. Met deze rekentool maakt u eenvoudig een indicatieve berekening van de vrije ruimte binnen de WKR.

Hoe berekent u de vrije ruimte?

In de vrije ruimte in de WKR valt een deel van de loonsom dat u onbelast aan uw werknemers mag besteden. Het percentage en de maximale loonsom die de vrije ruimte bepalen, worden jaarlijks bijgesteld. Bekijk de website van de Belastingdienst voor het nu geldende percentage en de loonsom. Let op dat u de vrije ruimte niet overschrijdt. Over dit extra bedrag moet u namelijk 80 procent belasting betalen, ook wel de eindheffing genoemd. Let ook op de gebruikelijkheid van het bedrag dat u besteedt aan uw werknemers.