article banner
Tax

Levert de WKR ook subsidie op?

John Boer John Boer

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming als u werknemers in dienst heeft die rond het wettelijke minimumloon (WML) verdienen. Het kan zijn dat u uw werknemer rond het geldende WML-uurloon betaalt en u toch géén recht heeft op het LIV. Is daar dan wat aan te doen ? Ja, dat kan! Lees in dit artikel hoe u in aanmerking kunt komen voor het LIV.

Wat zijn ook alweer de voorwaarden voor het LIV?

Om voor een werknemer recht te krijgen op het LIV gelden in 2019 de volgende voorwaarden:

  1. Het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt minimaal 10,05 euro Dit bedrag is gebaseerd op 100 procent van het WML voor een 22-jarige of ouder.
  2. Het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt maximaal 12,58 euro. Dit bedrag is gebaseerd op 125 procent van het WML voor een 22-jarige of ouder.
  3. Voor de werknemer worden minimaal 1248 uren verloond in het kalenderjaar.
  4. De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  5. De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Hoeveel is het LIV?

Het LIV wordt toegekend per werknemer en de hoogte ervan is afhankelijk van twee factoren:

  • de hoogte van het gemiddelde uurloon van de werknemer (dat is het totaal jaarloon gedeeld door het totaal aantal verloonde uren)
  • en het aantal verloonde uren van de werknemer in het jaar (dat is het aantal uren waarover loon wordt betaald).

Daarnaast geldt een maximumbedrag per werknemer per jaar. De hoogte van dit maximumbedrag is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer.

  Gemiddeld uurloon van € 10,05 tot en met € 11,07 Gemiddeld uurloon boven € 11,07 tot en met € 12,58
Per verloond uur € 1,01 € 0,51
Max. LIV per jaar € 2.000 € 1.000

Wat is het totale jaarloon?

Het totale jaarloon is het totale loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (kolom 8 van de loonstaat). Dit betekent dat alle inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking meetellen, dus ook de vergoeding voor overwerk.

Loon uit vroegere dienstbetrekking en eindheffingsbestanddelen (vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling WKR) tellen niet mee.

Het kan zijn dat u uw werknemer rond het geldende WML-uurloon betaalt en toch géén recht heeft op het LIV. Dat kan als er inhoudingen plaatsvinden die het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking verlagen, zoals een pensioenpremie.

Het kan ook zijn dat u uw werknemer rond het geldende WML-uurloon betaalt en toch maar recht heeft op 0,51 euro per verloond uur (met een maximum van 1.000 euro) in plaats van 1,01 euro per verloond uur (met een maximum van 2.000 euro). Dat kan als een fulltime werkweek 36 uur bedraagt. Het bedrag per uur is namelijk afhankelijk van de duur van een volledige werkweek. Bij een 36-urige werkweek levert dit een hoger minimum uurloon op dan bij een 40-urige werkweek. De maximumgrens per uur wordt dus snel bereikt.

Hier kunt u bijsturen op het moment dat het gemiddelde uurloon van de werknemer mogelijk net te laag of net te hoog is om gebruik te maken van het LIV, of het moment dat net de grens van 11,07 euro gemiddeld uurloon wordt overschreden (en de tegemoetkoming dus omlaag gaat van 1,01 euro naar 0,51 euro per verloond uur).

Maar wat heeft de WKR daar dan voor invloed op?

De mogelijkheden zijn beperkt. U kunt, in het jaar zelf, wel bijsturen om (alsnog) in aanmerking te komen voor het LIV. Als dat niet conflicteert met de CAO of met Wet Minimumloon kunt u een deel van het loon betalen in de vorm van een vergoeding, die aangewezen wordt als eindheffingsbestanddeel. Die vergoeding is netto ook nog eens hoger dan het ingeleverde bruto loon.
Hiermee bereikt u dat het gemiddeld uurloon lager wordt en dat u als werkgever (eerder) in aanmerking komt voor het (hogere) LIV. Dit is alleen voor de toekomstige betaalperioden mogelijk. Loon dat al genoten is, kunt u niet met terugwerkende kracht alsnog aanwijzen als eindheffingsbestanddeel.

Zolang u hieraan voldoet én het totaal aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan deze werknemer in het jaar niet meer is dan 2.400 euro, wordt dit zonder meer door de belastingdienst geaccepteerd.

Als u de voor eindheffing aangewezen vergoeding nog past in de vrije ruimte voor de WKR, is het voordeel voor u als werkgever maximaal. Is de vrije ruimte vol? Dan volgt een heffing van 80 procent over het meerdere. Het voordeel is ook dan in vrijwel alle gevallen nog steeds aanzienlijk.

Actualiteiten

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden

Lees meer artikelen over de toepassing van de WKR

Is een bonus of loonsverhoging fiscaal aantrekkelijk met de WKR?

Als u een werknemer een loonsverhoging geeft dan is die daar ongetwijfeld best blij mee. Maar als werkgever bent u dat uit het oogpunt van een stijging in de loonkosten niet. De werkkostenregeling (WKR) biedt mogelijk een uitkomst. Lees hoe u een win-win bereikt door gebruik te maken van de WKR

Dga, maak optimaal gebruik van de WKR!

De werkkostenregeling (WKR) geldt ook voor de dga. Maar maakt u er optimaal gebruik van? Onder de WKR mag een werkgever maximaal 1,2 procent van het totale fiscale loon, de zogenoemde 'vrije ruimte', besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. De werkgever moet deze dan wel aanwijzen als zogenoemd eindheffingsloon (bijvoorbeeld door ze als zodanig te labelen in de administratie). Over de zojuist bedoelde vrije ruimte hoeft geen loonheffing te worden afgedragen. Lees meer over het gebruik maken van de WKR.

Werkkostenregeling per 2020 verruimd

De vrije ruimte voor vergoedingen en vertrekking van de werkkostenregeling wordt per 2020 verhoogd van 1,2 procent naar 1,7 procent, voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon van de werkgever. Dit maakte staatssecretaris Snel van Financiën recent bekend. Wat betekent deze verruiming van de WKR voor u?

Moet u de eindheffing afrekenen met de belastingdienst voor de WKR?

In de eerste loonaangifte van het nieuwe jaar moet u de eindafrekening maken van alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel in 2018. Een overschrijding van de zogenaamde vrije ruimte moet worden aangegeven in uw aangifte Loonheffingen. Over deze overschrijding moet u 80 procent eindheffing afdragen! Lees meer over wat dit voor u kan betekenen.

Pas ik de WKR op de juiste manier toe?

U past de WKR toch al goed toe? Nou ja, dat is maar zeer de vraag. In de meeste gevallen is de WKR op de één of andere manier 'in beeld', maar niet structureel ingebed in de administratie en de processen. U vraagt zich wellicht af, doe ik het goed, zijn de arbeidsvoorwaarden in orde en waar zitten de fiscale kansen als het gaat om de toepassing van de WKR? Lees meer over het juist toepassen van de WKR.

Heb ik de WKR goed vertaald naar mijn financiële administratie?

Loonkosten maken een groot deel uit van uw totale kosten. De WKR beschrijft welk deel van uw loonkosten belast is, welk deel is vrijgesteld en welk deel valt in de 'vrije ruimte'. Een goede inrichting van de WKR-regeling beperkt niet alleen uw risico op een naheffing van de belastingdienst. Vaak valt er ook nog genoeg te besparen. Maar hoe weet u zeker of u de WKR-regels goed heeft toegepast en verwerkt in uw financiële administratie? Doe een WKR-check!

Levert de WKR ook subsidie op?

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming als u werknemers in dienst heeft die rond het wettelijke minimumloon (WML) verdienen. Het kan zijn dat u uw werknemer rond het geldende WML-uurloon betaalt en u toch géén recht heeft op het LIV. Is daar dan wat aan te doen ? Ja, dat kan! Lees in dit artikel hoe u in aanmerking kunt komen voor het LIV.

Download de WKR-checker whitepaper

De WKR-regeling is een complexe regeling met veel valkuilen, dus u wilt er zeker van zijn dat u de regeling juist heeft toegepast. Als de belastingdienst langskomt en u heeft uw cijfers niet op orde, volgt een kostbaar en tijdrovend boekenonderzoek. Bovendien loopt u het risico op een aanzienlijke naheffing. Daarom heeft Grant Thornton een WKR-checker ontwikkeld die u in staat stelt om snel en adequaat een analyse te laten maken van de betrouwbaarheid van uw WKR-data. Een checker die onregelmatigheden blootlegt. Meer weten? Download de WKR-checker whitepaper.