Belastingadvies

Thuiswerkvergoeding in Belastingplan 2022

John Boer
Door:
insight featured image
Het kabinet heeft een tabel van fiscale maatregelen van het Belastingplan 2022 gepubliceerd. Eén van de onderwerpen is onbelaste thuiswerkvergoeding.
Onderwerpen

Onbelaste thuiswerkvergoeding

Het is geen verrassing dat het vrijstellen van de thuiswerkvergoeding één van de voorstellen is. Het kabinet heeft dit jaar overlegd met sociale partners en maatschappelijke organisaties om de mogelijkheden te onderzoeken van ruimere fiscale regelingen. Eén van de voorstellen is om het voor werkgevers mogelijk te maken het thuiswerken te vergoeden. Een aantal gerichte vrijstellingen zijn nu al mogelijk, bijvoorbeeld arbovoorzieningen en internetvergoedingen. Er lijkt nu dan toch een meer concreet voornemen te zijn.

Belastingplan 2022

In het voorlopig overzicht van de voorgenomen fiscale maatregelen van het pakket Belastingplan 2022 dat de staatssecretaris van Financiën aan de Kamer heeft gestuurd staat onder meer vermeld: "Introductie gerichte vrijstelling loonbelasting voor vergoeding voor thuiswerkkosten" en "Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling i.v.m. de steunpakketten vanwege COVID-19".

Het is nog maar de vraag wat er concreet gaat gebeuren, want het is nog verre van zeker. Het geeft in ieder geval hoop op “betere tijden” in de WKR voor het vergoeden van thuiswerkkosten en -voorzieningen. Het betekent namelijk dat de thuiswerkvergoeding niet langer uit de vrije ruimte van de werkkostenregeling hoeft te worden gefinancierd.

Wat valt onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR)?

Wat valt onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR)?

Lees dit artikel

Arbeidsvoorwaarden 2022

‘Hoe kunnen we daar nu al mee rekening houden?,’ zullen veel werkgevers zich afvragen. Nu veel werknemers structureler gaan thuiswerken, zullen arbeidsvoorwaarden daarop worden aangepast. Dit betreft dan naast de vaste of flexibele (reis-)kostenvergoedingen ook de (arbo)voorzieningen voor het thuiswerken.

Voor dit moment adviseren wij werkgevers om bij het ontwerpen en bespreken van de arbeidsvoorwaarden 2022 de mogelijkheid open te laten voor implementatie van de te verwachten verruiming van de mogelijkheden.

Pas ik de WKR op de juiste manier toe?

Pas ik de WKR op de juiste manier toe?

Lees dit artikel

Heeft u vragen over de thuiswerkvergoeding of over de werkkostenregeling? Neem contact op met onze loonheffingspecialisten.