article banner
Werkkostenregeling

Wat heeft de WKR met de zorgbonus te maken?

Jan Paul de Bruin Jan Paul de Bruin

Vanaf 1 oktober kunnen zorgaanbieders de zogenaamde zorgbonus voor werknemers - en voor derden zoals uitzendkrachten en zzp’ers - in de zorg aanvragen. Deze aanvragen kunt u digitaal indienen bij DUS-I. Dit kan tot en met 29 oktober 2020. Lees in dit artikel hoe het zit met de werkkostenregeling-aspecten ten aanzien van deze zorgbonus.

Voorwaarden van de zorgbonus

Uitgangspunt van de bonus is dat deze netto moet zijn voor de zorgwerknemers en ook voor de zzp’ers. De bonus mag geen invloed hebben op het inkomen omdat dan andere regelingen zoals huur- en andere toeslagen, mogelijk negatief worden beïnvloed. Dit is op zich een probleem omdat de bonus wel kwalificeert als loon volgens de wet op de loonbelasting of winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheid bij de zzp’ers en daardoor normaliter invloed heeft op onder andere de toeslagen.
Om te zorgen dat het geen inkomen is (geen loon of winst), wordt de zorgbonus (verplicht) een eindheffingsbestanddeel dat onder de werkkostenregeling (WKR) valt. De aanwijzing als eindheffingsbestanddeel onder de WKR is een voorwaarde om als werkgever/opdrachtgever de subsidie voor personeel en zzp’ers te kunnen ontvangen.

Is de vrije ruimte van toepassing?

Hoe werkt dit uit? Zoals hiervoor vermeld moet de werkgever de netto bonus aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever over de overschrijding 80% eindheffing verschuldigd. Bij zzp’ers bedraagt de eindheffing 75%, hier is de vrije ruimte niet van toepassing.

Eindheffing; de zorgbonus als extra kostenpost

Nu denkt u wellicht ‘dat is dan lekker voor de zorgwerkgevers, die moeten ineens eindheffing gaan betalen’. Dat is voor hen een extra kostenpost.
Gelukkig heeft de wetgever daar ook rekening mee gehouden en wordt de hoogte van de subsidie als volgt vastgesteld. De subsidie bedraagt € 1.000 per zorgprofessional en de subsidie wordt in geval de zorgprofessional een werknemer betreft verhoogd met € 800 en als de zorgprofessional een derde is (zzp’er) verhoogd met € 750.

Zorgbonus vereist voor de WKR extra aandacht

Al met al is de zorgbonus voor de WKR een extra aandachtpunt en levert de zorgwerkgevers extra administratie op. Het zou de zorgwerkgever, in het geval hij nog vrije ruimte over heeft, ook een voordeel op kunnen leveren. Dit wordt in de regeling echter uitgesloten omdat op het tweede deel van de subsidie voor personeel pas recht bestaat indien deze daadwerkelijk is afgedragen.

Wilt u en de zorgbonus? Bel gerust met onze loonbelastingspecialisten.

Actualiteiten

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden