article banner
Loonbelasting

Werkkostenregeling ruimer in 2020 en 2021, maar pas op voor de concernregeling!

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

De werkkostenregeling (WKR) is voor de eerste € 400.000 verruimd naar 3% voor de jaren 2020 en 2021. Op zich is het natuurlijk goed nieuws dat de WKR verruimd wordt en u als werkgever dus meer ruimte krijgt heeft om uw personeel belastingvrij wat te geven. Toch is er wel een waarschuwing op zijn plaats. De voorgestelde verruiming geldt per onderneming. Als uw onderneming bestaat uit meerdere onderdelen, waarbij uw personeel ook is verspreid over allerlei diverse ‘loonlijsten’, dan past u vandaag de dag misschien wel de concernregeling toe bij de WKR. Bestaat uw onderneming bijvoorbeeld uit meerdere divisies, waarbij elke divisie in een aparte besloten vennootschap (BV) is ondergebracht? Dan mag u op grond van de concernregeling volstaan met één WKR-berekening. Maar als u dat doet, dan verspeelt u het voordeel van de verruiming over de eerste 400.000 euro loonsom.

Een cijfervoorbeeld

Ondernemer Job Esitas heeft een succesvolle onderneming in diverse lifestyle producten. Job Esitas heeft onder een Holding-BV vier verschillende divisies met elk hun eigen personeel:

  1. Divisie vermageringsproducten BV
  2. Divisie insectensnacks BV
  3. Divisie zeewiersnacks BV
  4. Divisie eFood bezorgservice BV

In alle vier de BV’s is de loonsom 700.000 euro en men wil graag het voordeel van de verruimde WKR maximaal benutten. Door de concernregeling uit de WKR niet meer toe te passen, kan iedere divisie optimaal profiteren van de verruiming naar 3 procent over de eerste 400.000 euro loonsom per werkgevende BV.

Maar als Job Esitas niet goed oplet en toch de concernregeling toepast, dan kan hij maar één keer in plaats van vier keer profiteren van de verruiming. Het nadeel van de concernregeling in 2020 is dan: 3 x 1,8 % (= 3 % min 1,2%) x 400.000 euro x 80% (tarief eindheffing) = 17.280 euro! (In 2021 is dat 17.472 euro). Voor dat geld had Job best een leuk feestje (op de werkplek uiteraard, want we blijven natuurlijk wel WKR-slim bezig) kunnen organiseren.

Bepaal of u komend jaar de concernregeling in de WKR toepast

De moraal van het verhaal is dan ook: als u momenteel de concernregeling in de WKR toepast, moet u heel goed afwegen of u komend jaar die regeling beter niet toepast.

NB: het wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat de WKR wordt verruimd, moet nog door het parlement heen. Mogelijk wordt het hier geschetste nadeel in het parlement ook onderkend en toch nog gerepareerd. Wij houden u op de hoogte.

Wilt u ook weten hoe u meer voordeel kunt halen uit de werkkostenregeling? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Actualiteiten

Lees meer artikelen over de toepassing van de WKR

Is een bonus of loonsverhoging fiscaal aantrekkelijk met de WKR?

Als u een werknemer een loonsverhoging geeft dan is die daar ongetwijfeld best blij mee. Maar als werkgever bent u dat uit het oogpunt van een stijging in de loonkosten niet. De werkkostenregeling (WKR) biedt mogelijk een uitkomst. Lees hoe u een win-win bereikt door gebruik te maken van de WKR

Dga, maak optimaal gebruik van de WKR!

De werkkostenregeling (WKR) geldt ook voor de dga. Maar maakt u er optimaal gebruik van? Onder de WKR mag een werkgever maximaal 1,2 procent van het totale fiscale loon, de zogenoemde 'vrije ruimte', besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. De werkgever moet deze dan wel aanwijzen als zogenoemd eindheffingsloon (bijvoorbeeld door ze als zodanig te labelen in de administratie). Over de zojuist bedoelde vrije ruimte hoeft geen loonheffing te worden afgedragen. Lees meer over het gebruik maken van de WKR.

Werkkostenregeling per 2020 verruimd

De vrije ruimte voor vergoedingen en vertrekking van de werkkostenregeling wordt per 2020 verhoogd van 1,2 procent naar 1,7 procent, voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon van de werkgever. Dit maakte staatssecretaris Snel van Financiën recent bekend. Wat betekent deze verruiming van de WKR voor u?

Moet u de eindheffing afrekenen met de belastingdienst voor de WKR?

In de eerste loonaangifte van het nieuwe jaar moet u de eindafrekening maken van alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel in 2018. Een overschrijding van de zogenaamde vrije ruimte moet worden aangegeven in uw aangifte Loonheffingen. Over deze overschrijding moet u 80 procent eindheffing afdragen! Lees meer over wat dit voor u kan betekenen.

Pas ik de WKR op de juiste manier toe?

U past de WKR toch al goed toe? Nou ja, dat is maar zeer de vraag. In de meeste gevallen is de WKR op de één of andere manier 'in beeld', maar niet structureel ingebed in de administratie en de processen. U vraagt zich wellicht af, doe ik het goed, zijn de arbeidsvoorwaarden in orde en waar zitten de fiscale kansen als het gaat om de toepassing van de WKR? Lees meer over het juist toepassen van de WKR.

Heb ik de WKR goed vertaald naar mijn financiële administratie?

Loonkosten maken een groot deel uit van uw totale kosten. De WKR beschrijft welk deel van uw loonkosten belast is, welk deel is vrijgesteld en welk deel valt in de 'vrije ruimte'. Een goede inrichting van de WKR-regeling beperkt niet alleen uw risico op een naheffing van de belastingdienst. Vaak valt er ook nog genoeg te besparen. Maar hoe weet u zeker of u de WKR-regels goed heeft toegepast en verwerkt in uw financiële administratie? Doe een WKR-check!

Levert de WKR ook subsidie op?

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming als u werknemers in dienst heeft die rond het wettelijke minimumloon (WML) verdienen. Het kan zijn dat u uw werknemer rond het geldende WML-uurloon betaalt en u toch géén recht heeft op het LIV. Is daar dan wat aan te doen ? Ja, dat kan! Lees in dit artikel hoe u in aanmerking kunt komen voor het LIV.

Download de WKR-checker whitepaper

De WKR-regeling is een complexe regeling met veel valkuilen, dus u wilt er zeker van zijn dat u de regeling juist heeft toegepast. Als de belastingdienst langskomt en u heeft uw cijfers niet op orde, volgt een kostbaar en tijdrovend boekenonderzoek. Bovendien loopt u het risico op een aanzienlijke naheffing. Daarom heeft Grant Thornton een WKR-checker ontwikkeld die u in staat stelt om snel en adequaat een analyse te laten maken van de betrouwbaarheid van uw WKR-data. Een checker die onregelmatigheden blootlegt. Meer weten? Download de WKR-checker whitepaper.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden