Mijn stakeholders vragen toenemend om Environmental, Social and Governance (ESG) resultaten, maar welke data moet ik rapporteren? Hoe zorg ik voor een helder ESG-beleid, waarmee ik in lijn ben met huidige (Sustainable Finance Disclosure Regulation) wet- en regelgeving? Hoe meet ik de resultaten van mijn impact investeringen? SASB, GRI, IRIS, IMP, SDG, TCFD – welke standaarden moet ik gebruiken? En hoe zorg ik voor een lean proces wat past in onze operatie? Wij helpen u graag.

Wij helpen met de antwoorden.

 • ESG en impact van due diligence tot exit - in lijn met relevante standaarden en regelgeving
 • ESG en impact meten en rapporteren
 • ESG en impact van due diligence tot exit - in lijn met relevante standaarden en regelgeving
  ESG en impact van due diligence tot exit - in lijn met relevante standaarden en regelgeving
  De financiële sector is een belangrijke speler in het realiseren van de transitie naar een meer duurzame, inclusieve economie. De druk om duurzaam en verantwoord te investeren neemt om die reden snel toe. Vanuit regelgeving en klanten, maar ook vanuit risicomanagement en intrinsieke motivatie kapitaal in te zetten om niet alleen financieel rendement te realiseren, maar ook een positieve impact op mensen en milieu. ESG is daarom niet meer weg te denken uit de financiële wereld, maar hoe dit is verankerd in strategie en processen verschilt. Naast ESG integratie, neemt ook het percentage impact investeringen wereldwijd toe: investeringen met de intentie om meetbare positieve impact te realiseren. Is uw strategie gefocust op het screenen van ESG risico’s, het identificeren van ESG kansen en actief verbeteren van ESG prestaties, of op impact investeren? Wij kunnen u helpen een helder ESG en/of impactbeleid te ontwikkelen voor uw fonds of gehele organisatie. Daarin bepalen we materiële ESG en impactfactoren en hoe die mee te nemen in het investeringsproces. Van screening tijdens due diligence, tot regelmatig meten en rapporteren van ESG en impact resultaten, tot actieve engagement met bedrijven om hen te helpen prestaties te verbeteren. Door aan te sluiten bij relevante standaarden en netwerken (zoals UNPRI) en te voldoen aan regelgeving zoals SFDR en EU Taxonomie, zorgen we voor een future proof strategie.
 • ESG en impact meten en rapporteren
  ESG en impact meten en rapporteren
  Is uw beleid helder? Om ESG en impact resultaten van portfolio bedrijven te meten en rapporteren aan LPs en andere stakeholders, ontwikkelen we flexibele, bruikbare raamwerken met indicatoren, benchmarks en targets. Met een heldere datastrategie helpen we u data te verzamelen in de due diligence fase en resultaten te monitoren, rapporteren en verbeteren tijdens de beheerfase. Met datamanagementsystemen en dashboards zorgen we voor een efficiënt proces én heldere inzichten.

Wat levert het op?

 • U heeft een helder ESG en/of impactbeleid voor uw fonds of organisatie.
 • U heeft een overzicht van materiële ESG en impactfactoren, en een meetraamwerk met internationaal veelgebruikte indicatoren.
 • Uw investment managers sturen optimaal op ESG en impact prestaties.
 • U kunt helder rapporteren over ESG en impactrapportages aan LPs en andere stakeholders.
 • U heeft meer succes met fundraisen.
 • Uw rendement verbetert.
 • U heeft altijd inzicht via dashboards voor het analyseren van resultaten, trends, en benchmarks.
 • U voldoet aan vereisten van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de EU Taxonomie.
 • U onderschrijft UNPRI en UN Global Compact.

 

Heeft u nu een concrete vraag, dan kunt u ook meteen een afspraak maken met een van onze specialisten.

Evenementen

Voorgaand evenement 24 jan.
Voorgaand evenement 06 okt.
Voorgaand evenement 19 sep.
13:00

Case: Sofinnova Partners

Uitdaging
Uitdaging
Uitdaging
Het systematisch meten van de impact van de investeringen.
Oplossing
Oplossing
Oplossing
We hielpen Sofinnova Partners bij het ontwikkelen en implementeren van het impact framework en ESG Maturity Model.
Resultaat
Resultaat
Resultaat
Daarmee kan Sofinnova een vinger aan de pols houden van alle ESG-gerelateerde activiteiten in hun hele portfolio.
Lees de case study

Case: Gilde HealthCare Partners

Uitdaging
Uitdaging
Uitdaging
Integreren van ESG en impact in een private equity fondsstrategie.
Oplossing
Oplossing
Oplossing
We hielpen Gilde HealthCare Partners bij het ontwikkelen en implementeren van een proces en methode om zowel ESG als impact te integreren in het gehele investeringsproces.
Resultaat
Resultaat
Resultaat
Het hebben van een duidelijk ESG-beleid en monitoringsraamwerk helpt bij het werven van nieuwe fondsen, het mitigeren van risico’s, en het communiceren van ESG-prestaties richting LP’s en andere stakeholders.
Lees de case study
Emma Verheijke
Partner sustainability & impact Services
Emma Verheijke
Emma Verheijke leidt de duurzaamheidspraktijk van Grant Thornton sinds januari 2019. Samen met haar team helpt zij organisaties navigeren in het landschap van bestaande frameworks, methoden en regelgeving rondom maatschappelijke verslaglegging zoals GRI, integrated reporting, TCFD en de Sustainable Development Goals. Met strategisch advies en efficiente data-oplossingen begeleidt zij organisaties in de transitie naar een meer duurzame economie.
Lees meer over Emma Verheijke
Emma Verheijke
Partner sustainability & impact Services
Emma Verheijke

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Gerelateerde artikelen

View more