Healthcare

CSRD verplicht óók zorgorganisaties tot duurzaamheidsrapportage

Emma Verheijke
Door:
insight featured image
In april 2021 heeft de Europese Commissie het voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gepresenteerd. Dit is een uitbereiding op de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) uit 2018. Eerst waren alleen organisaties van openbaar belang met meer dan 500 medewerkers verplicht om te rapporteren over duurzaamheidsbeleid en -prestatie. Vanaf 2023 geldt dit voor veel meer organisaties. Moet ook u snel aan de slag om in 2023 aan deze verplichting te kunnen voldoen? Wat zijn de criteria en wat betekent dit voor uw organisatie?
Onderwerpen

Blijf op de hoogte van de laatste updates voor de zorgsector

Wat is de CSRD?

De CSRD verplicht organisaties te rapporteren over de milieu- en sociale impact van activiteiten en deze informatie verplicht te laten toetsen door een accountant. De richtlijn moet zorgen voor betere kwaliteit van informatie en de transparantie over milieu- en sociale impact van organisaties vergroten. Dit ondersteunt de transitie naar een duurzame economie in lijn met het Parijse Klimaatakkoord van 2015.

Voor wie geldt de CSRD per 2023?

Waar de NFRD alleen van toepassing was op organisaties van openbaar belang (zoals banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven) met meer dan 500 werknemers, verruimt de CSRD de scope van organisaties die moeten rapporteren over hoe zij omgaan met zaken als milieuvervuiling, maatschappelijke verantwoordelijkheid, mensenrechten en diversiteit aanzienlijk. Deze geldt namelijk voor álle beursgenoteerde organisaties en daarnaast voor organisaties die aan 2 van onderstaande criteria voldoen:

 • Meer dan 250 medewerkers
 • Meer dan 40 miljoen omzet
 • Meer dan 20 miljoen op de balans

Op basis van de NFRD moesten al zo’n 12.000 Europese organisaties (waarvan 100 Nederlandse) rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Met de CSRD geldt deze verplichting voor zo’n 50.000 organisaties in Europa. Oók voor zorginstellingen die voldoen aan deze criteria.

CSRD verplicht duizenden bedrijven tot duurzaamheidsrapportage

CSRD verplicht duizenden bedrijven tot duurzaamheidsrapportage

Lees dit artikel

Welke aanvullende verplichtingen brengt de CSRD?

De CSRD brengt ook aanvullende rapportagevereisten met zich mee. Het format en de exacte criteria voor verslaglegging zijn nog in ontwikkeling. In ieder geval moet de verslaglegging van uw organisatie de volgende componenten bevatten:

 • Gegevens op basis van dubbele materialiteitsprincipe
  • Welke materiële duurzaamheidsontwikkelingen leiden tot mogelijke risico’s voor de organisatie?
   Bijvoorbeeld reputatierisico’s gekoppeld aan de CO-2 uitstoot van de zorgsector.
  • Welke materiële impact heeft de organisatie op mens en milieu?
   Zoals op vitaliteit van medewerkers en het bijdragen aan circulariteit in de sector.
 • Informatie over lange termijn doelstellingen
  • Wat zijn de lange termijn doelstellingen op het gebied van duurzaamheid?
  • Wat is de voortgang ten aanzien van die doelstellingen?
 • Informatie over immateriële zaken (intangibles) zoals sociaal kapitaal
  Naast objectieve cijfers over het milieu.
 • Koppeling van rapportage in lijn met andere recente Europese regelgeving
  De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en EU Taxonomy.
 • Verplichte toetsing accountant
  U moet het verslag laten toetsen door een accountant en beschikbaar maken in elektronisch format (XHTML).

CSRD draagt bij aan behalen doelen Parijse Klimaatakkoord

Deze regelgeving, gekoppeld aan de EU Green Deal, moet zorgen voor meer relevante en vergelijkbare informatie over duurzaamheidsbeleid en -resultaten. Daarmee komt meer zicht op de voortgang van Europa en Europese organisaties op de doelen uit het Parijse Klimaatakkoord (net zero emissies en de opwarming van de aarde onder 1,5 graad houden). Integratie van financiële en niet-financiële gegevens binnen deze verslaglegging zorgt ervoor dat u als organisatie beter kan sturen op zowel financiële als niet-financiële waarde, zoals duurzaamheidsresultaten. Ook de Sustainable Finance Disclosure Regulation en EU Taxonomy (deze werden eerder dit jaar van kracht) en de richtlijn rondom Sustainable Corporate Governance (deze wordt later dit jaar verwacht) bieden steeds meer kaders rondom en geven visie op de verantwoordelijkheden van organisaties in een duurzamere economie.

Hoe bereidt u zich voor op de CSRD?

Zorg dat u voor uw organisatie, ook als zorginstelling, in de aanloop naar 2023 uw duurzaamheidsstrategie als basis voor deze rapportage opstelt of update. Denk hierbij ook aan het inrichten van processen en systemen voor dataverzameling op duurzaamheidsindicatoren en het borgen van de kwaliteit van die data. Binnenkort stellen we een checklist beschikbaar om ervoor te zorgen dat u goed voorbereid bent. Heeft u hulp nodig bij het ophalen van relevante data uit uw systemen? Neem dan contact op met onze dataspecialisten.