article banner
Tax control

Hoe onderscheid ik verstand van weerstand?

Goeie vraag

Ik weet wat ik wil. Hoe krijg ik mijn mensen mee?

Stel, u weet in welke processen de grootste risico's zitten en u weet hoe een Tax Control Framework uw onderneming kan helpen deze risico's te beheersen. Nu is uw vraag: 'Hoe krijg ik mijn mensen mee?' 'Hoe verklein ik de weerstand die ik voel?' Of: 'Hoe krijg ik mijn mensen zo enthousiast dat het een succes wordt?'

Ons antwoord is: door uit te leggen, uit te leggen en nog meer uit te leggen. Als uw mensen het belang begrijpen van de verandering die u voor ogen heeft en ze weten wat ze kunnen doen om bij te dragen, dan doen ze dat. Daar kunt u zeker van zijn.

Leg uit, leg uit en leg uit

Roep alle medewerkers bij elkaar die in uw onderneming betrokken zijn bij fiscale processen en leg uit welke processen de grootste risico's herbergen en waarom. Leg uit wat de gevolgen kunnen zijn als het misgaat, niet alleen voor uw onderneming, ook voor hun baan. Leg uit hoe een Tax Control Framework helpt om fiscale risico's te beheersen. Maak verantwoordelijkheden expliciet en leg uit hoe sommige werkzaamheden veranderen en waarom. Geef uw medewerkers een reden om in beweging te komen.

Betrek iedereen

Niet zo lang geleden waren we op bezoek bij een grote zakelijke dienstverlener. Iedereen die iets te maken had met het fiscale proces was er, van de data-administrateur tot en met de Tax Director en iedereen was grondig voorbereid. Op tafel lag een lange lijst met vragen. In de loop van het gesprek kwam een aantal kritische risico's op tafel die allemaal bleken te hangen aan één enkele medewerker. Een griezelig idee.

Door iedereen te betrekken voorkomt u dit soort afhankelijkheden. En door te vertellen wat uw doelen zijn simuleert u kennisuitwisseling en vergroot u het zelflerend vermogen van uw onderneming. Kortom: u bent 'in control'. Waar wacht u nog op?

Meer weten over tax control?
Download het rapport 'Van fiscale risico’s naar beheersing' Download PDF

Bent u ‘in control’ voor uw fiscale risicobeheersing?

Snel veranderende wet- en regelgeving, een toenemende beschikbaarheid van fiscale data en meer interesse van stakeholders voor de fiscale positie van uw onderneming. Meer weten? 

Download het rapport Tax control: Van fiscale risico’s naar beheersing