Voorgaand evenement donderdag 17 november 2022

Nysingh en Grant Thornton nodigen u uit voor een webinar over de zorginkoop WMO/Jeugdhulpverlening. Wij spreken over de ervaringen van gemeenten in deze inkooptrajecten en gaan in op de uitvoering van kostprijsonderzoeken en het vaststellen van reële tarieven.

 

Er is een grote diversiteit ontstaan in vormen van inkoop, contracten, tarieven, aanbestedingsvormen en verantwoordingseisen. Hiermee gaan administratieve lasten gepaard. Lasten die liever beperkt moeten blijven om zo voldoende tijd en aandacht voor de zorginhoud en kwaliteit van de zorg te hebben. Waarom lijken gemeenten en WMO/Jeugdaanbieders elkaar niet te begrijpen? En hoe maakt u de resultaten van uw doelstellingen meetbaar onder andere via de verantwoording van de zorg- /jeugdhulpaanbieder? Hoe om te gaan met een resultaatgerichte en een taakgerichte uitvoeringsvariant? Wij spreken hierover ook met onze gastspreker Ellen Kortekaas Inkoopexpert Sociaal Domein Rotterdam.

Wanneer interessant?

Als u een bijzondere ervaring heeft gehad met een zorginkooptraject. Als u tegen vragen aanloopt van zorghulpverleners, bijvoorbeeld over de hoogte van het geboden tarief en het kostprijsonderzoek dat daaraan ten grondslag lag. Als de verantwoordingen van jeugd/zorghulpverleners niet aan uw verwachtingen voldoen. Als u moeite heeft om op basis van uw doelstellingen de juiste jeugd/zorghulpaanbieder te kiezen.


Wat bespreken we zoal?

  • Hoe kunt u grip houden op uw WMO/Jeugd uitgaven?
  • Kunt u impact gericht de zorghulpverlening financieren?
  • Welke componenten van de kostprijs zijn vaak discussiepunten?
  • Welke elementen mogen niet ontbreken in een kostprijsonderzoek?
  • Wat doet u om de juiste informatie verantwoord te krijgen?
  • Waar acteren zorgaanbieders nog onvoldoende op?
  • Heeft u voldoende zicht en regie op in-, door- en uitstroom van cliënten?
  • Hoe zorg u voor vereenvoudiging en het terugdringen van administratieve lasten?
  • Hoe speelt u in op de krapte op de arbeidsmarkt waar uw zorgaanbieders mee te maken hebben?
  • Zijn innovatiegelden noodzakelijk en hoe moeten deze ingezet worden?


Voor wie?

Speciaal voor gemeenteambtenaren betrokken bij de inkoop van WMO/Jeugd.

 

Wanneer?

17 november 2022 van 13:00 tot 14.30 uur

 

Wat levert het op?


We leren van elkaar door het delen van best practices en missers. We gebruiken onder andere anoniem voorbeelden uit onze praktijkwerkzaamheden. Daarnaast houden we rekening met de adviezen van de VNG en de Jeugdautoriteit.

 

Wat krijgt u na afloop?

Na afloop ontvangt u per e-mail de opname van het webinar, de presentatieslides en de gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.

Dit interactieve webinar maakt deel uit van een aantal webinars van Grant Thornton en Nysingh over de zorginkoop waarin ervaringen, do’s en don’ts en best practices met elkaar worden gedeeld.

Kunt u niet deelnemen aan dit webinar? Meld u dan toch aan. Enkele dagen nadat het webinar heeft plaatsgevonden sturen wij u een opname van dit webinar toe.

Sprekers

Margreet Ligthart-Overweel
Registeraccountant Grant Thornton
Margreet Ligthart-Overweel

Partner in de assurance praktijk voor de zorg- en welzijnssector. Als klankbord voor de raad van bestuur en raad van toezicht kijk ik ook graag met een brede blik naar de zorginstellingen en de gezondheidszorg en het netwerk rondom de zorginstellingen.

Annechien Beijering-Beck
Advocaat Nysingh
Annechien Beijering-Beck Volg op LinkedIn

Met de specialisatie gezondheidsrecht adviseer en procedeer ik voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en psychiatrische instellingen. Dat doe ik in civiele, bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke zaken. Mijn bijzondere belangstelling gaat daarbij uit naar toezicht en handhaving en de aansprakelijkheid van de overheid in de zorg. Daarnaast houd ik mij veel bezig met vraagstukken over kwaliteit, zorginkoop en regulering.

Ellen Kortekaas
Inkoopexpert Sociaal Domein Rotterdam
Ellen Kortekaas Volg op LinkedIn

Met mijn vele jaren ervaring binnen het Sociaal Domein op gebied van beleid, inkoop en uitvoering van Wmo en Jeugdhulp word ik graag ingezet als expert op landelijk, bovenregionaal, regionaal en lokaal gebied als het gaat om inkoop in het Sociaal Domein. In de afgelopen jaren heb ik dit mogen doen vanuit de gemeente Rotterdam en vanuit het Programma Inkoop en Aanbesteden in het Sociaal Domein van het ministerie van VWS.

Aankomende evenementen