Voorgaand evenement dinsdag 13 juni 2023

Nysingh en Grant Thornton nodigen u uit voor een webinar over de zorginkoop Wmo/Jeugdhulpverlening. Wij spreken over de ervaringen van zorginstellingen in deze inkooptrajecten en gaan in op de uitvoering van kostprijsonderzoeken en het vaststellen van reële tarieven.

Er is een grote diversiteit ontstaan in vormen van inkoop, contracten, tarieven, aanbestedingsvormen en verantwoordingseisen. Hiermee gaan administratieve lasten gepaard. Lasten die liever beperkt moeten blijven om zo voldoende tijd en aandacht voor de zorginhoud en kwaliteit van de zorg te hebben. Waarom lijken gemeenten en Wmo/Jeugdaanbieders elkaar niet te begrijpen? En hoe maakt u via uw Wmo/Jeugd-verantwoording uw resultaten meetbaar gebaseerd op de met de gemeenten gezamenlijk bepaalde doelstellingen? Hoe om te gaan met een resultaatgerichte en een taakgerichte uitvoeringsvariant?


Wij spreken hierover ook met onze gastspreker Esther Hoekzema-Croese, directeur-bestuurder van Vitaal Thuiszorg. Esther houdt zich met regelmaat bezig met inkooptrajecten en heeft samen met Annechien met succes geprocedeerd over de Wmo-tarieven in de Regio Gooi en Vechtstreek. Op het gebied van kostprijsonderzoeken is er de afgelopen jaren veel te doen geweest, de rekentool is geïntroduceerd en geeft gemeenten en zorgaanbieders een mooi handvat om het tarief vast te stellen. Toch leiden tariefafspraken regelmatig tot discussie, waarbij de zorgaanbieder vaak niet het laatste woord heeft. 

Wanneer interessant?

Als u een bijzondere ervaring heeft gehad met een gemeente. Als u tegen vragen aanloopt van gemeenteambtenaren, bijvoorbeeld over de hoogte en opbouw van uw kostprijs, en u afvraagt hoever uw informatieplicht gaat . Als de (aanvullende) vereisten in de verantwoordingen van Wmo/jeugd niet aan uw verwachtingen voldoen. Als u moeite heeft om op basis van uw doelstellingen de juiste match te vinden met de Wmo/Jeugd uitvraag van de gemeente.

Wat bespreken we zoal?

  • Hoe kunt u grip houden op uw Wmo/Jeugd-uitgaven?
  • Kunt u impact gericht de zorghulpverlening laten financieren?
  • Welke componenten van de kostprijs leiden vaak tot discussie en wat is daarin de juiste benadering?
  • Welke elementen mogen niet ontbreken in een kostprijsonderzoek en het daarop gebaseerde tarief?
  • Waar houden gemeenten nog onvoldoende rekening mee?
  • Heeft u voldoende zicht en regie op in-, door- en uitstroom van cliënten?
  • Hoe zorg u voor vereenvoudiging en het terugdringen van administratieve lasten?
  • Hoe speelt u in op de krapte op de arbeidsmarkt?
  • Zijn innovatiegelden noodzakelijk en hoe moeten deze ingezet worden?

Wanneer?

Dinsdag 13 juni 13:00-14:30 uur.

Voor wie?

Speciaal voor medewerkers van zorginstellingen betrokken bij het inkoopproces, het aanbestedingsproces en het contracteren voor de uitvoering van de Wmo/Jeugdhulpverlening. Ons doel is om als zorginstellingen vrijuit te kunnen spreken. Om die reden hebben wij al een separaat webinar voor medewerkers van gemeenten verzorgd. 


Sprekers 

Wat levert het op?

We leren van elkaar door het delen van best practices en missers. We gebruiken onder andere anoniem voorbeelden uit onze praktijkwerkzaamheden. Daarnaast houden we rekening met de adviezen van de VNG. 

Wat krijgt u na afloop?

Na afloop ontvangt u per e-mail de opname van het webinar, de presentatieslides en de gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.

Dit interactieve webinar maakt deel uit van een aantal webinars van Grant Thornton en Nysingh over de zorginkoop waarin ervaringen, do’s en don’ts en best practices met elkaar worden gedeeld.

Kunt u niet deelnemen aan dit webinar? Meld u dan toch aan. Enkele dagen nadat het webinar heeft plaatsgevonden sturen wij u een opname van dit webinar toe.

Sprekers

Margreet Ligthart-Overweel
Registeraccountant Grant Thornton
Margreet Ligthart-Overweel Volg op LinkedIn

Partner in de assurance praktijk voor de zorg- en welzijnssector. Als klankbord voor de raad van bestuur en raad van toezicht kijk ik ook graag met een brede blik naar de zorginstellingen en de gezondheidszorg en het netwerk rondom de zorginstellingen.

Annechien Beijering-Beck
Advocaat Nysingh
Annechien Beijering-Beck Volg op LinkedIn

Met de specialisatie gezondheidsrecht adviseer en procedeer ik voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en psychiatrische instellingen. Dat doe ik in civiele, bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke zaken. Mijn bijzondere belangstelling gaat daarbij uit naar toezicht en handhaving en de aansprakelijkheid van de overheid in de zorg. Daarnaast houd ik mij veel bezig met vraagstukken over kwaliteit, zorginkoop en regulering.

Esther Hoekzema-Croese
Directeur-bestuurder Vitaal Thuiszorg
Esther Hoekzema-Croese Volg op LinkedIn

Esther Hoekzema-Croese is directeur-bestuurder van Vitaal Thuiszorg. Esther houdt zich met bezig met inkooptrajecten en heeft samen met Annechien met succes geprocedeerd over de Wmo-tarieven in de Regio Gooi en Vechtstreek.

Aankomende evenementen