Mobility Perspectives

Mobility Perspectives

Jochem Calis
Door:
business people listening to colleague
Grant Thornton’s Mobility Perspectives is een inzicht in de laatste updates met betrekking tot internationale mobiliteitsonderwerpen en achtergrondinformatie over deze onderwerpen. De Mobility Perspectives bieden u in een kort overzicht alle informatie die u nodig heeft om weer up-to-date te zijn. Heeft u een vraag over een van deze onderwerpen? Neem dan gerust contact op met ons Global Mobility Services-team.
Onderwerpen

Tijdelijk werken zonder verblijfsdocument (Kennismigranten) 

De tijdelijke maatregel voor kennismigranten is vanaf januari 2023 verlengd. Dit betekent dat een kennismigrant in veel gevallen nog steeds maximaal 4 maanden mag werken zonder verblijfsdocument. De versoepeling geldt niet voor werknemers met een Europese Blauwe Kaart, ICT-vergunning of een vergunning voor Wetenschappelijk onderzoek. Deze werknemers hebben (in afwachting van hun verblijfsdocument) een verblijfssticker nodig om te mogen werken. 

Toetreding China Apostilleverdrag  

China heeft op 8 maart 2023 zijn akte van toetreding tot het Apostilleverdrag ingediend. China zal op 7 november 2023 officieel toetreden tot het Verdrag. Het Apostilleverdrag versimpelt de vereisten van legalisatie van buitenlandse documenten sterk. De landen die lid zijn van het Verdrag legaliseren uw document met een stempel of sticker: een apostille. Deze apostille toont aan dat (de handtekening op) het document echt is. Een document met apostille is  in alle landen die lid zijn van het Verdrag te gebruiken. Binnenkort zal dit dus ook voor China het geval zijn.  

Zodra de toetreding van China officieel is, zal dit hoogstwaarschijnlijk leiden tot kortere doorlooptijden voor het verkrijgen en legaliseren van documenten. Hierdoor zullen migratieprocedures van en naar China, zakendoen in en met China en andere procedures waarbij legalisering van documenten vereist is, een stuk makkelijker en sneller verlopen.  

EU Raamwerkovereenkomst betreffende sociale zekerheid voor grensarbeiders 

De Commissie voor de coördinatie van de sociale zekerheid binnen de EU heeft een akkoord (raamovereenkomst) bereikt over de sociale zekerheidspositie van grensarbeiders die op afstand/vanuit huis werken. 

De overeenkomst dient als een 'aanbeveling' (effectief vanaf 1 juli 2023) voor de EU-lidstaten. De lidstaten kunnen ervoor kiezen om de raamovereenkomst te implementeren en een vereenvoudigde procedure toe te passen om te bepalen onder welk socialezekerheidsstelsel een werknemer valt. 

Krachtens de overeenkomst vallen grensarbeiders onder de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat waar hun werkgever is gevestigd, als zij maximaal 49% van hun tijd thuiswerken in de lidstaat waar zij wonen. De grensarbeider zou dus het grootste deel (+50%) van de tijd vanuit de lidstaat van zijn werkgever moeten werken. 

Ter illustratie: een Belgische ingezetene werkt voor een Nederlands bedrijf. Deze Belgische werknemer werkt drie dagen per week in Nederland (60%) en twee dagen per week vanuit huis in België (40%). Deze werknemer zal op grond van de Raamovereenkomst sociaal verzekerd zijn in de lidstaat van de werkgever (Nederland). 

In de situatie waarbij de Belgische ingezetene werkt voor een Nederlands bedrijf, waarbij deze werknemer twee dagen per week  in Nederland werkt (40%) en drie dagen per week vanuit huis in België (60%), is deze werknemer op grond van de Raamovereenkomst sociaal verzekerd in de lidstaat waar de werknemer woonachting is (België). 

De lidstaten die het akkoord niet implementeren, blijven de algemene regels met betrekking tot de toepassing van socialezekerheidswetgeving toepassen. Dit betekent dat werknemers onder de socialezekerheidswetgeving van hun thuisland vallen als ze 25% van de tijd of meer fysiek in dat land werken. 

Het zogenaamde 'no-impact-beleid' (ingevoerd tijdens de Covid-19-pandemie) dat internationaal telewerken tolereerde zonder het socialezekerheidsstelsel te wijzigen in het land van verblijf, is vanaf 30 juni 2023 niet meer van toepassing.