Healthcare

Uitspraak inkoopbeleid langdurige zorg: wat betekent dit voor tarieven van 2021?

Jeroen Bos
Door:
insight featured image
Op 1 oktober 2020 heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag vonnis gewezen in een zaak tussen 5 Zorgkantoren en circa 68 zorgaanbieders.
Onderwerpen

Onderwerp was het door de Zorgkantoren gehanteerde inkoopbeleid voor de langdurige zorg in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en ggz. De zorgaanbieders vinden dat de door de Zorgkantoren gehanteerde tarieven voor de inkoop 2021 – 2023 te laag zijn.

NZa-maximumtarieven

Voor de inkoop langdurige zorg voor 2021 – 2023 wilden de Zorgkantoren landelijk gelijke basistarieven gaan hanteren van 94 procent van de NZa-maximumtarieven. Daarboven zouden zorgaanbieders maximaal 2 procent extra kunnen krijgen door plannen te overhandigen aan de Zorgkantoren op het gebied van onder andere innovatie. Het idee van de Zorgkantoren was om zo meer kwaliteit en meer efficiënte zorg te bewerkstelligen.

De zorgaanbieders stelden ook dat de inkooptarieven te laag waren, niet kostendekkend en bovendien dat zij daarnaast werden opgezadeld met meer kosten en administratieve lasten om de gevraagde plannen op te leveren. Bovendien vonden zij dat er door de Zorgkantoren ook geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten zorgaanbieders en branches, maar dat een generiek laag tarief wordt gehanteerd.

Healthcare

Zorgaanbieders in het gelijk gesteld

De Voorzieningenrechter heeft gesteld dat op het inkoopbeleid van de Zorgkantoren de gebruikelijke aanbestedingsregels van toepassing zijn en dat er dus reële kostendekkende tarieven gehanteerd moeten worden. Een korting op de NZa-maximumtarieven is eventueel alleen mogelijk nadat er deugdelijk onderzoek heeft plaats gevonden. Een heeft geen dergelijk onderzoek plaatsgevonden en de Zorgkantoren hebben geen andersoortige deugdelijke motivering gegeven. De Voorzieningenrechter acht het inkoopbeleid, in ieder geval voor 2021, daarom onrechtmatig en stelt de zorgaanbieders in het gelijk.

Gevolgen vonnis

Voor 2021 moeten de tarieven daarom tenminste gelijk zijn aan het tarief van 2020. Inmiddels hebben de Zorgkantoren zich hierbij voor 2021 neergelegd en zijn ook de te overleggen plannen van de zorgaanbieders van de baan. Zorgkantoren hanteren dus voor 2021 de tarieven van 2020. Over het beleid voor 2022 en 2023 gaan de Zorgkantoren in gesprek met de branches van zorgaanbieders in de langdurige zorg. Het vonnis van 1 oktober heeft ook geleid tot een Kamerbrief van Hugo de Jonge (27 oktober 2020) waarin wordt toegezegd dat de NZa een meer verdiepend doelmatigheidsonderzoek gaat doen naar de uitvoering van de langdurige zorg.

Eind oktober werd bekend dat de Zorgkantoren in hoger beroep gaan tegen het vonnis omdat zij behoefte hebben aan een helder wettelijk kader waarmee zij kunnen werken aan de maatschappelijke opgave om de langdurige zorg in de toekomst betaalbaar, beschikbaar en van goede kwaliteit te houden. Een uitspraak wordt niet voor het einde van het jaar verwacht. Voor de inkoop 2021 heeft dit dan ook geen gevolgen, mogelijk wel voor de inkoop 2022 en 2023.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met .