Box 2

Update: gewijzigd initiatiefwetsvoorstel aanpassing Box 2 en BOR

Mr. Geert de Jong
Door:
Met mooi oranje tegenlicht door een ondergaande zon. Kijk je vanuit het binnenhof naar de ingang van de ridderzaal toe.
GroenLinks en PVDA lanceerden dit jaar een initiatiefwetsvoorstel met onder andere het voorstel de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) te versoberen. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State is dit voorstel aangepast.
Onderwerpen

Wat is er gewijzigd?

Op 4 oktober 2022 adviseerde de Raad van State over het initiatiefwetsvoorstel. Dit bevatte een gedifferentieerd tarief in box 2: 26 procent tot een ab-inkomen van 60.000 euro en 40,59 procent over alles daarboven. Op basis van het advies van de Raad van State is dit onderdeel geschrapt.

Hoe ziet het initiatiefvoorstel er nu uit?

Het initiatiefvoorstel bestaat (na aanpassing) nog uit onderstaande punten:

  1. Afschaffing doelmatigheidsmarge van 25 procent in de gebruikelijkloonregeling;
  2. Afschaffing doorschuifregeling in de ab-sfeer voor schenking en vererving;
  3. Aanmerken verhuurd vastgoed als beleggingsvermogen;
  4. Uitzonderen kleine ab-pakketten (<25 procent gewone aandelen) van de BOR;
  5. Verlagen vrijstelling BOR naar 25 procent, met een maximum van 1 miljoen euro.

Actie

De geplande ingangsdatum van dit initiatiefvoorstel is 1 januari 2023. Het is echter nog de vraag of de Tweede Kamer hier voldoende steun aan geeft. De regering lijkt geen prioriteit te geven aan een (forse) ingreep in de BOR. We verwachten dat de Tweede Kamer over eventuele versoberingen uitvoerig gaat discussiëren en dat de haalbaarheid van deze wetswijzigingen per 1 januari 2023 niet haalbaar lijkt. We kunnen echter niet geheel uitsluiten dat de overheid de BOR op korte termijn (vergaand) versobert. Beoordeel daarom nu of u een geplande of al lopende bedrijfsopvolging kunt versnellen om er zeker van te zijn dat u nog dit jaar gebruikmaakt van de huidige royale regeling.