Prinsjesdag 2023

Gaat Prinsjesdag dit jaar wel door?

Christiaan Buizer
Door:
Ridderzaal in the Hague with red chairs
Op 19 september is het Prinsjesdag. Nu het kabinet een demissionaire status heeft en dus niet langer “actief” kan regeren rijst de vraag ‘Wat betekent dit voor Prinsjesdag?’.
Onderwerpen

Wat betekent de val van het kabinet voor Prinsjesdag 

Dat Prinsjesdag doorgaat staat vast. Ook de vorm zal hetzelfde zijn als afgelopen jaren. Maar de inhoud valt waarschijnlijk (wederom) aanzienlijk tegen. Een demissionair kabinet mag namelijk alleen lopende zaken afhandelen en geen belangrijke politieke beslissingen nemen. Wat wel en niet aan de orde komt  bepaalt de Tweede Kamer zelf. Het is gebruikelijk dat een groot aantal onderwerpen “controversieel” wordt verklaard. Kortgezegd zijn dit onderwerpen die niet worden behandeld totdat een nieuw kabinet is geïnstalleerd omdat de onderwerpen te belangrijk zijn. Geplande bezuinigingen en nieuwe investeringen worden stopgezet.  

Prinsjesdag met beleid of stilstand 

Welke onderwerpen controversieel worden verklaard bepaalt De Tweede Kamer pas in september, na afloop van het vakantiereces. In de tussentijd is dus onduidelijk op welke onderwerpen wel of geen voortgang te verwachten is. Voor het demissionaire kabinet is dat extra lastig. Zij moeten een begroting voor 2024 opstellen en een poging doen om plannen te maken voor beleid voor 2024 zonder dat zij weten welke onderwerpen verboden terrein zijn.

Dat kan twee kanten op. Een Prinsjesdag mét beleid waarvan later snel blijkt dat er geen meerderheid is. Of een Prinsjesdag die beleidsarm is zodat Nederland het komend jaar tot stilstand komt. Vanwege de politieke gevoeligheid van de onderwerpen ligt een beleidsarme Prinsjesdag voor de hand. Wat betekent dat voor belangrijke onderwerpen als stikstof, klimaat, woningmarkt, migratie, Oekraïne en de arbeidsmarkt? Zijn deze onderwerpen voor de Kamer urgent genoeg om toch beleid op te maken? 

Blijf op de hoogte 

Bekijk ons speciale Prinsjesdag webinar van woensdag 20 september. Wij praten u helemaal bij over alle ontwikkelingen. Mis het niet en bekijk de opname.