Het opstellen van een familiestatuut: een complex proces

Wij begeleiden het proces om te komen tot standpunten en afspraken die passen binnen de familie. Dit kan zijn over de visie, maar ook over het al dan niet schenken aan goede doelen. Wij voeren gesprekken met de familieleden, individueel en gezamenlijk, over visie en ideeën. Wij brengen structuur aan in de antwoorden en bouwen aan consensus binnen de familie. Uiteindelijk resulteert dit in een schriftelijke vastlegging door een familiestatuut op te stellen. Tegelijkertijd wijzen wij de familie op de impact die de afspraken hebben op andere (juridische) documenten, zoals het testament, huwelijkse voorwaarden, aandeelhoudersovereenkomsten en of certficaathoudersovereenkomsten.

Ook instrueren we de notaris en (onze) juristen. Het onderhoud van het familiestatuut gebeurt door dit document regelmatig te bespreken. Gewenste wijzigingen en/of aanvullingen worden dan verwerkt in een nieuwe versie. Een verkeerd proces leidt achteraf tot problemen. Als u te snel knopen hakt of zaken onderling niet goed bespreekt, heeft u jaren later bij een discussie waar u niet meer uitkomt zonder de harmonie binnen de familie op het spel te zetten.

Met oog voor de familie

Wij voeren individuele en gezamenlijke gesprekken. We halen de onderwerpen, ideeën, emoties, wensen en verlangens op die bij de familie leven. Zo krijgen we inzicht in de visie, de onderlinge verhoudingen, of er draagvlak is, of er ruimte voor consensus is en waar de knelpunten liggen. Op deze manier ontstaat een beeld over wat er leeft binnen de familie. We leggen de familie daarna de verschillen voor. Dit geeft inzicht en resulteert in een constructief overleg wat veelal leidt tot keuzes, die bij voorkeur uiteindelijk gezamenlijk gedragen worden. Zo ontstaat er consensus in de familie. Deze afspraken leggen we vast en verankeren we in de daarvoor passende juridische documenten.

Interesse? Aarzel dan niet om contact op te nemen om te bespreken of het familiestatuut een passende oplossing is voor uw familie.

Neem contact op

Karin van Wijngaarden
Partner accountancy | adviseur familiebedrijven
Karin van Wijngaarden