Subsidies

TEK-subsidie: Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB

Christiaan Buizer
Door:
Glimlachende professionals die handenschuddend een deal hebben gesloten.
Het kabinet komt volgend jaar met een compensatieregeling voor energie-intensieve MKB-ondernemingen: de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Wat weten we nu over deze regeling?
Onderwerpen

Naast huishoudens worden ook ondernemingen geconfronteerd met hogere energierekeningen. U wilt en kunt deze kosten niet altijd aan uw klanten doorberekenen. Echter, kunt u als energie-intensieve MKB-onderneming nu vaak onvoldoende gebruik maken van de maatregelen die tot nu toe zijn getroffen, zoals het tijdelijke prijsplafond voor gas en elektriciteit. Daarom heeft het kabinet voor u deze gerichte compensatieregeling ontworpen.

Tegemoetkoming Energiekosten

De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is een regeling bedoeld voor MKB-ondernemingen die niet ontkomen aan een hoog energieverbruik. De compensatie bestaat uit de helft van de stijging van de energiekosten over het jaar 2023 ten opzichte van 2022. De steun is van toepassing over de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Voorwaarden regeling

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de regeling. De regeling is bedoeld voor ondernemingen die ten minste 7 procent (voorheen 12,5 procent) van hun omzet kwijt zijn aan hun energierekening. Ook mag u maximaal 250 werknemers in dienst hebben. Ten slotte dient uw onderneming te zijn ingeschreven in het Handelsregister.

Minister Adriaansens heeft op 10 november in de Tweede Kamer aangegeven dat het verbruiksminimum van minimaal 5.000 kubieke meter gas of 50.000 kilowattuur elektriciteit komt te vervallen. Ook wanneer u minder dan dit verbruikt heeft u recht op de subsidie, mits u voldoet aan de percentage-eis van 7 procent.

Hoogte vergoeding

U kunt een aanvraag doen om 50% van uw energiekosten boven een vastgestelde drempel vergoed te krijgen. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per kubieke meter gas en € 0,35 per kilowattuur stroom.

Er wordt een maximum compensatie gehanteerd van € 1 per kubieke meter gas en € 0,30 per kilowattuur stroom. Deze begrenzing treedt in werking wanneer de marktprijs hoger is dan € 3,19 per kubieke meter gas en € 0,95 per kilowattuur stroom. Over prijsstijgingen boven deze bedragen ontvangt u geen compensatie.

Het maximum bedrag dat u als vergoeding kunt ontvangen bedraagt € 160.000. Voorheen gold er een verlaagde vergoeding voor landbouwbedrijven. Per 9 november 2022 heeft het kabinet besloten dat ook voor deze sector een maximum vergoeding van € 160.000 geldt.

Start regeling

De TEK zal naar verwachting in april 2023 in werking treden. Het kabinet werkt momenteel al aan maatregelen om tijdelijk uw bedrijfslasten te verlagen. Hierbij werken zij samen met de financiële sector. Banken hebben aangegeven dat zij hun klanten van voorschotten willen voorzien wanneer het aannemelijk is wanneer dat zij de TEK-subsidie zullen ontvangen.

Hiernaast kunt u waarschijnlijk een beroep doen op een staatsgarantie wanneer u een lening bij de bank afsluit. Ook kunt u uitstel van betaling van belastingen aanvragen net als het bijzonder uitstel van betaling wegens de coronacrisis. Zo helpt het kabinet MKB-ondernemingen die nu al met problemen kampen de winter door.

Check uw SBI-code

Bij voorgaande subsidies werd op basis van de SBI-code bepaald of een onderneming in aanmerking kwam. Hiermee werd ook de hoogte van de subsidie bepaald. Wij raden u aan om de SBI-code van uw onderneming te checken en te zorgen dat deze goed staat. Op deze manier kan uw onderneming juist worden beoordeeld.

Verdere informatie

Zodra we meer informatie beschikbaar hebben, stellen wij u hiervan op de hoogte.