Prinsjesdag 2022

Belastingplan 2023: maatregelen voor BTW & accijnzen

Mr. Geert de Jong
Door:
insight featured image
De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2023 in werking treden, tenzij anders vermeld.
Onderwerpen

Btw-nultarief op zonnepanelen

Momenteel is de levering en installatie van zonnepanelen belast met 21% btw. Het kabinet wil de levering en installatie van zonnepanelen bij of aan woningen vanaf 1 januari 2023 onder het btw-nultarief brengen. Er drukt dan niet langer btw op de aanschaf van zonnepanelen. Als de jaaromzet van de stroomleveringen onder de € 1.800 blijft, hoeft de particuliere zonnepaneelhouder zich voortaan niet meer aan te melden bij de Belastingdienst.

Let op!

Het btw-nultarief is alleen van toepassing op de levering en installatie van zonnepanelen bij of aan woningen.

Tip!

De woonfunctie van een pand kan worden nagegaan in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Lachgas belast tegen 21% btw

Het algemene btw-tarief (21%) wordt van toepassing verklaard op de levering van lachgas(patronen).

Let op!

Het verlaagde btw-tarief (9%) kan alleen nog worden toegepast wanneer lachgas kwalificeert als geneesmiddel.

Verhoging verbruiksbelasting alcoholvrije dranken

De verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt per 2023 verhoogd met € 11,37 naar € 20,20 per 100 liter. In 2024 wordt dit verder verhoogd naar € 22,67 per 100 liter. Daarnaast wordt mineraalwater per 1 januari 2024 uitgezonderd van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Om ervoor te zorgen dat voor lichte bieren minstens hetzelfde tarief blijft gelden als voor frisdrank, zal het laagste accijnstarief op bier met ingang van 2023 en 2024 met dezelfde bedragen worden verhoogd.

Tip!

Met het uitzonderen van mineraalwater van de verbruiksbelasting wordt dit gezonde alternatief voor frisdrank relatief goedkoper.

Verhoging tabaksaccijns

De tabaksaccijns wordt zodanig verhoogd dat de gemiddelde verkoopprijs voor een pakje sigaretten van 20 stuks in 2024 op ongeveer € 10 uitkomt. Dit gebeurt in twee gelijke, opvolgende stappen per 1 april 2023 en 1 april 2024. Ook de accijns op rooktabak & sigaren wordt met ingang van dezelfde datum verhoogd. Naast de verwachte gedragseffecten leidt een verhoging van de tabaksaccijns tot extra opbrengsten.

Verlaging accijnzen brandstof

Per 1 april 2022 heeft het kabinet de accijnstarieven voor ongelode benzine, diesel en LPG fors verlaagd om de stijging van de energieprijzen te dempen. De maatregel geldt tot eind 2022 en wordt verlengd tot en met 30 juni 2023. De wettelijke voorgeschreven jaarlijkse indexatie en de in de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord opgenomen verhoging van het accijnstarief voor diesel worden uitgesteld tot 1 juli 2023.

Tip!

Bewaak dat het financieel voordeel van de accijnsverlaging van een aantal factoren afhangt. Bepalend hiervoor is het aantal auto’s, het type auto (onder andere brandstofsoort en zuinigheid) en het jaarkilometrage.