Prinsjesdag 2022

Belastingplan 2023: maatregelen voor internationale ondernemingen

Mr. Geert de Jong
Door:
insight featured image
De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2023 in werking, tenzij anders vermeld.
Onderwerpen

Verhoging belastingvrije som in Caribisch Nederland

Het kabinet wil als koopkrachtmaatregel de belastingvrije som in de loon- en inkomstenbelasting in Caribisch Nederland verhogen met USD 500. Daarnaast zal de belastingvrije som per 1 januari 2023 ook nog stijgen door de jaarlijkse inflatiecorrectie.

Verlaging accijns op benzine Caribisch Nederland duurt langer

Op 1 april 2022 heeft het kabinet in Caribisch Nederland de accijns op benzine tijdelijk verlaagd. Het betreft een verlaging van USD 16 per hectoliter. Het kabinet wil de tijdelijke verlaging verlengen tot en met 30 juni 2023. In twee gelijke stappen van USD 8 cent per hectoliter op 1 juli 2023 en op 1 januari 2024 zal de tijdelijke verlaging weer ongedaan worden gemaakt. Diesel en LPG worden in Caribisch Nederland niet belast met accijns.

Meer informatie over het Belastingplan 2023