Er komt voor u als dga een moment waarop u serieus aandacht moet besteden aan bedrijfsopvolging. Lees daar meer over onder Familiebedrijven. Verlies bij de overdracht van uw onderneming de fiscale gevolgen niet uit het oog!

  • Wat is de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)?
  • Kunt u gebruikmaken van de BOR?
  • Hoe voldoet u aan de fiscale verplichtingen?

Wat is de bedrijfsopvolgingsregeling?

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) geeft u een ruime vrijstelling bij de vererving of de schenking van uw ondernemingsvermogen of aanmerkelijk belangaandelen. Naast een fiscale tegemoetkoming in de heffing van schenk- of erfbelasting krijgt u een tegemoetkoming in de inkomstenbelasting. U kunt, onder voorwaarden, de claim ‘aanmerkelijk belang’ voor zover deze betrekking heeft op ondernemingsvermogen uitstellen.

Kunt u gebruikmaken van de BOR?

Hoe maakt u optimaal gebruik van de regeling? Zowel bij leven via schenking, als na uw overlijden via vererving. Vooral bij vererving moet uw testament hier goed op zijn ingericht zodat de voortzetter van uw onderneming de BOR optimaal kan benutten.

Hoe voldoet u aan de fiscale verplichtingen?

De BOR vergt een zorgvuldige voorbereiding. Hierbij volgt u de volgende stappen:

  • Waarderen van uw onderneming.
  • Afstemmen van de waardering met de Belastingdienst (om discussie te voorkomen).
  • Aangifte schenk- of erfbelasting. Dit kunnen wij voor u verzorgen.
  • De opvolger moet zich ook na de overdracht aan bepaalde verplichtingen houden, zoals de voortzettingseis.