Energiekosten

Hoeveel lager is uw energierekening door prijsplafond?

Christiaan Buizer
Door:
Een vrouw die haar handen warmt boven het fornuis.
Om de huidige energieprijzen behapbaar te houden stelt het kabinet per 1 januari 2023 een prijsplafond op energie in. Op deze manier wordt er een maximum gesteld aan de energiekosten voor huishoudens en andere kleinverbruikers.
Onderwerpen

Prijsplafond huishoudens en kleinverbruikers

Per 1 januari 2023 wordt het maximale tarief voor gas gesteld op € 1,45 euro per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit geldt een maximum van 0,40 euro per kWh tot een verbruik van 2.900 kWh. Per huishouden kan het voordeel oplopen tot 2.500 euro per jaar. Voor het verbruik dat boven de grens van 1.200 kuub en 2.900 kWh uitkomt geldt de maximumprijs niet. Wanneer uw verbruik hoger is kunnen uw energiekosten alsnog flink oplopen.

Prijsplafond warmte

Voor huishoudens aangesloten op een warmtenet wordt een vergelijkbaar prijsplafond ingesteld. Het maximale tarief hiervan wordt gekoppeld aan het prijsplafond voor gas. De maximumprijs die hiervoor gehanteerd mag worden is 47,39 euro per gigajoule warmte. De exacte uitvoering werkt het kabinet de komende tijd verder uit. Hiernaast worden de mogelijkheden voor ondersteuning van huishoudens die gebruik maken van blokverwarming onderzocht. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden voor ondersteuning van huishoudens die gebruik maken van blokverwarming.

 

Verbruik tot 

Maximumprijs per eenheid 

Gas 

1.200 kubieke meter 

€ 1,45 

Elektriciteit 

2.900 kilowattuur 

€ 0,40 

Warmtenet / stadsverwarming 

1 gGigajoule warmte 

€ 47,39 

Compensatie in 2022: twee keer 190 euro per maand

Huishoudens en andere kleinverbruikers ontvangen dit jaar, in de maanden november en december, een korting op de energierekening van 190 euro per maand. Deze compensatie wordt verrekend via de energieleverancier. De korting is vervolgens terug te zien op de jaarafrekening.

Overige maatregelen

Er zijn groepen die over het maximum gebruik heen gaan. Hierdoor krijgen zij alsnog te maken met hoge energierekeningen. Het kabinet is bezig om hier een passende compensatie voor te organiseren. Lees hier meer over in ‘TEK-subsidie: Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB’.