Turbulente Tijden

Het faillissement: terug van weggeweest?

Henk van der Schouw
Door:
insight featured image
De verwachting is dat ‘het faillissement’ aan het eind van 2022 aan de vooravond van een stormachtige comeback staat. Tijdens de corona jaren zijn veel ondernemingen door staatsteun kunstmatig overeind gebleven. Volgens het CBS vonden in 2021 maar 1536 bedrijven hun Waterloo. Dat was het laagste aantal in 31 jaar!
Onderwerpen

Inmiddels hebben we te kampen met hoge energie- en grondstofprijzen, is er sprake van buitensporige inflatie en bestaat er krapte op de arbeidsmarkt. Stuk voor stuk aspecten die een belangrijke belemmering vormen voor ondernemingen. Daar bovenop komt ook dat vanaf 1 oktober jl. belastingschulden moeten worden afbetaald. Voeg daar het gedaalde consumentenvertrouwen en de verminderde koopkracht sterk aan toe, en u bevindt zich in een situatie waar heel veel seinen helaas op rood staan.

Post-corona

Gelukkig zijn er in het post-corona tijdperk ook kansen te identificeren. Veel ondernemingen kunnen weer op hun normale groeiniveau komen.

Toch is het algemene beeld dat donkere wolken zich samenpakken boven ondernemend Nederland. Er is zwaar weer op komst. De verwachting luidt: een faillissementsgolf. Volgens de Kamer van Koophandel staat honderdduizenden ondernemers het water aan de lippen. Het CBS ziet de aantallen faillissementen oplopen.

De kans is groot dat u er mee te maken krijgt. Hopelijk niet binnen uw eigen onderneming, maar bijvoorbeeld door het faillissement van een leverancier, opdrachtgever of klant. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben.

Voor veel ondernemers is het faillissement een redelijk onbekend verschijnsel omdat zij er in de praktijk niet of nauwelijks mee in aanraking zijn.

Toch kunnen er veel vragen rijzen rondom dit gevoelige onderwerp.

 • Kan een bestuurder privé aansprakelijk worden gehouden voor alle schulden van de failliete B.V.?
 • En wanneer is dat dan?
 • Mag ik nog wel aan schuldeisers of aan mijn eigen holding betalen nu een faillissement onontkoombaar lijkt?
 • Kan ik als schuldeiser van een B.V. de bestuurder daarvan persoonlijk aansprakelijk stellen voor mijn vordering?
 • Hoe gaat een doorstart na faillissement in zijn werking?
 • Wat zijn de bevoegdheden van een curator, hoelang duurt een faillissement eigenlijk en hoe verloopt het insolventie traject?

Hoe vreemd het ook mag lijken: dit moment kan ook worden aangegrepen om uw onderneming eens goed door te lichten.

 1. Zijn er misschien ingrepen noodzakelijk?
 2. Welke mogelijkheden zijn er in dit stadium voor uw onderneming om erger te voorkomen?
 3. Kan ik mijn onderneming of een deel daarvan verkopen?
 4. Kan een reorganisatie of herstructurering soelaas bieden?
 5. Welke instrumenten bestaan er om een faillissement af te wenden?
 6. Is een schuldsanering via de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) wat voor mij?

Vaak zijn er nog diverse mogelijkheden om uit de problemen te raken. Maar voor oplossingen geldt dat het hoe dan ook belangrijk is om er op tijd bij te zijn. Wij werken in specialistische teams en kunnen u helpen om uw onderneming op een effectieve manier voor te bereiden op de toekomst.  

Wilt u meer weten?

Neem in dat geval contact met ons op