Energie-Investeringsaftrek

Geldt de Energie-Investeringsaftrek ook voor uw investering?

Door:
Does the Energy Investment Allowance apply to you?
Investeert uw organisatie in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de energie- investeringsaftrek (EIA): een aantrekkelijke fiscale regeling die u stimuleert te investeren in energiebesparende of duurzame bedrijfsmiddelen. U profiteert dan, naast het verminderen van uw energieverbruik en -uitstoot, ook van belastingvoordeel. Welke bedrijfsmiddelen vallen onder de EIA en aan welke voorwaarden moet uw investering voldoen?
Onderwerpen

Wanneer geldt de EIA?

U kunt de EIA gebruiken voor investeringen die u in Nederland doet, in bedrijfsmiddelen of technieken die energie-efficiënt zijn en/of CO2 besparen. Deze bedrijfsmiddelen moeten op de Energielijst staan: een jaarlijks geactualiseerde lijst van technieken en apparaten die energie besparen of duurzame energie opwekken. Deze energielijst bestaat uit twee categorieën: 

  1. Generieke bedrijfsmiddelen: algemene technieken die in veel sectoren toepasbaar zijn, zoals LED-verlichting, warmtepompen of zonnepanelen.
  2. Specifieke bedrijfsmiddelen: technieken die alleen in bepaalde sectoren of situaties te gebruiken zijn, zoals een biomassavergasser, een warmtekrachtkoppeling of een windturbine.

Onder welke voorwaarden kunt u de EIA aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor de EIA, moet uw investering aan een aantal voorwaarden voldoen: 

  1. Het bedrijfsmiddel moet nieuw zijn en dus niet eerder gebruikt.
  2. Het bedrijfsmiddel moet minimaal 2.500 euro kosten.
  3. U moet het bedrijfsmiddel binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
  4. Het bedrijfsmiddel moet voldoen aan de technische eisen die op de energielijst staan.

Let op: de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving (VAMIL) hebben een eigen milieulijst. Hierin zit enige overlap met de EIA en de voordelen verschillen van de EIA. U mag de MIA en de EIA niet op dezelfde investering toepassen!

Hoeveel voordeel levert de EIA u op?

De EIA verlaagt uw fiscale winst en daarmee de belastingdruk. Dit maakt de terugverdientijd van uw investering korter. Bovendien levert de investering een lagere energierekening en een kleinere ecologische voetafdruk op. De EIA is dus zowel goed voor uw portemonnee als voor het milieu.

De hoogte van de EIA hangt af van het percentage dat geldt voor uw bedrijfsmiddel. Uw belastingvoordeel bij kwalificerende investeringen kan oplopen tot 40 procent van het investeringsbedrag. De overheid stelt het percentage elk jaar opnieuw vast. Dit kan dus veranderen. 

Rekenvoorbeeld voor 2024: 

Stel u doet in 2024 een investering van 1.000.000 euro in energiebesparende technieken en komt in aanmerking voor de EIA. Met een aftrekpercentage van 40 procent mag u 400.000 euro aftrekken van uw fiscale winst. Hierdoor betaalt u bij een (maximaal) vennootschapsbelastingtarief van 25,8 procent dus 103.200 euro minder belasting over 2024!

Hoe kunt u EIA aanvragen? 

Doorloop de volgende stappen bij uw EIA-aanvraag:

  1. Meld uw investering binnen drie maanden na het aangaan van uw verplichtingen bij RVO.nl via het eLoket met uw eHerkenning.
  2. U ontvangt een ontvangstbevestiging. Bewaar deze goed bij uw administratie!
  3. Geef de EIA aan in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
  4. De Belastingdienst beslist over uw aangifte en kan daarbij advies vragen aan RVO.nl.

Hulp nodig bij uw EIA-aanvraag?

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het aanvragen van de EIA? Onze specialisten staan graag voor u klaar en geven de informatie en ondersteuning die u nodig heeft. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van uw duurzame investeringen? Onze specialisten verkennen graag samen met u de mogelijkheden om uw onderneming te verduurzamen en daarbij aantrekkelijke belastingkortingen te realiseren. Zij helpen u ook graag bij het verzilveren van de juiste investeringsfaciliteiten in uw belastingaangifte. 

Neem contact op met ons