Meer dan ooit werken wij vanuit huis. Dat vergt een andere discipline van medewerkers dan werken op kantoor. Sommige werkgevers willen daarom hun medewerkers en het werk dat zij afleveren monitoren. Omdat het privacy-belang van de medewerker groot is, zijn veel digitale methoden zeker niet zomaar toegestaan. Welke mogelijkheden en onmogelijkheden zijn er met goede privacy-naleving? En is het eigenlijk wel zo verstandig? U leest het hier.
Onderwerpen

Met monitoringsoftware volgen sommige werkgevers de productiviteit van medewerkers. Zij hebben zo toezicht op afstand. Tools kunnen telefoongesprekken opnemen die medewerkers voeren met klanten of regelmatig screenshots maken om te controleren waar werknemers mee bezig zijn of wat ze online bekijken. En het gaat nog verder: er zijn ook tools die de webcam gebruiken om foto’s te nemen van de thuiswerkende werknemers. Het komt allemaal voor. Maar in bijna alle gevallen zijn deze acties vanuit privacy perspectief niet toegestaan: het mag vaker niet dan wel. Onlangs werden er dan ook kritische Kamervragen over gesteld.

Gegevensbescherming en toezicht op medewerkers

Een werkgever die bijvoorbeeld een stemopname of video-opname maakt, of toetsaanslagen registreert, verzamelt persoonlijke informatie van zijn personeel. Dat is een inbreuk op de privacy van medewerkers. Daarom gelden de regels voor gegevensbescherming – Wat zijn die regels?

Mag een werkgever de werknemers thuis monitoren?
Lees dit artikel

Open en transparant monitoren

In de eerste plaats moet het monitoren open en transparant gaan: alle medewerkers die op wat voor wijze dan ook worden gemonitord moeten op de hoogte zijn van die inbreuk. Zij moeten weten:

  • dat zij worden gemonitord;
  • het doel van het toezicht;
  • wat de wettelijke basis voor de activiteit is;
  • wat de bewaartermijn van de verzamelde informatie is;
  • En welke rechten zij hebben over die informatie.

Alleen noodzakelijk monitoren

Werkgevers mogen alleen monitoren op een privacy schendende manier, als die manier noodzakelijk is. Zij moeten vragen kunnen beantwoorden als: wat is de juiste manier van monitoren, als het doel is te registeren of de werknemer gedurende de gebruikelijke arbeidstijd daadwerkelijk aan het werk is. Schendt de werkgever de privacy van medewerkers met de gekozen monitoringwijze? En zo ja, zijn er echt geen andere – minder vergaande – maatregelen te bedenken om tot hetzelfde doel te komen?

Toetsaanslagen registreren, print screens van het beeldscherm ophalen en snap shots via de webcam registreren zijn zeer ernstige inbreuken op de privacy van medewerkers. Dus moet de werkgever altijd eerst kijken of het ook op een andere manier kan, zeker in de thuisomgeving waar medewerkers veel meer privacy genieten dan op de werkvloer. Werkgevers kunnen ook bijvoorbeeld af en toe met de werknemers bellen, regelmatig overleggen plannen, en de kwaliteit en de kwantiteit van het werk in de gaten houden. Dat zijn andere manieren. Alleen als werkgevers niet op een andere manier kunnen monitoren en de belangen van de werkgever om te monitoren zwaarder wegen dan de belangen van de medewerker om zijn of haar privacy te beschermen, is de inbreuk toegestaan. Dus alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden.

Nemen bestuurders cyberveiligheid serieus (genoeg)?
Nemen bestuurders cyberveiligheid serieus (genoeg)?
Lees dit artikel

Verstandig? Toezicht op de grens van privacy schending geeft meer problemen

De hele kwestie van het toezicht op werknemers is actueler geworden door de opkomst van thuiswerken door de COVID-19-lockdown. Maar omdat veel mensen nu thuiswerken, mag de werkgever niet opeens meer gaan monitoren. Bij thuiswerken en op kantoor moet het monitoren gelijk zijn. Ook dat is een regel. Toezicht houden op de grens van privacy schending kan tot meer problemen leiden voor werkgevers. Niet alleen als zij dat niet netjes volgens de regels doen. Het is een gevoelig punt in de relatie werkgever-werknemer. Een bedrijfscultuur van wantrouwen is een risico dat op de loer ligt. Dat vergroot de kans op interne fraude en de cyberweerbaarheid neemt af. Geen goede zaak. De kans dat het een verstandige zet is, is miniem. Wij raden het af.