Prinsjesdag

Prinsjesdag 2022: hoe wordt mijn vermogen straks belast?

Christiaan Buizer
Door:
insight featured image
Volgende week is het zover, Prinsjesdag. In ons webinar, van woensdag 21 september 2022, lichten wij alle fiscale maatregelen aan u toe. In dit artikel zoomen wij in op de vermogensbelasting. Veel fiscale voornemens zijn al bekend uit de Voorjaarsnota. De vraag is of en in welke vorm het kabinet deze maatregelen in een wetsvoorstel opneemt. Daarna volgt behandeling in de Tweede en Eerste Kamer voordat de wetten in werking treden.
Onderwerpen

Het kabinet heeft veel wensen waar geld voor nodig is. Dat geld komt waarschijnlijk uit het zwaarder belasten van vermogen. Twee aspecten lichten wij uit: 

Belastingheffing op box 3 

Na het Kerstarrest van 24 december 2021 was er veel te doen over de belastingheffing op spaargeld en beleggingen van particulieren (box 3). Op Prinsjesdag verwachten wij meer duidelijkheid over de openstaande vragen. 

Bedrijfsopvolgingsregelingen 

Een andere regeling waar veel over te doen is, is de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting. Het kabinet spreekt al jaren over versobering of afschaffing van deze fiscaal gunstige regeling. Op dit moment ligt er een initiatiefwetsvoorstel van een aantal oppositiepartijen om de regeling aanzienlijk te versoberen. Uit een uitgebreide evaluatie van de regeling blijkt volgens het CPB dat de bedrijfsopvolgingsregeling niet doelmatig is. Zijn dit voldoende redenen voor het kabinet om de regeling aan te passen? Of weegt de continuïteit van het (familie-)bedrijf zwaarder? Als u eigenaar bent van een bedrijf, dan is dit een belangrijke ontwikkeling om te volgen. 

Prinsjesdag webinar  

Op woensdag 21 september belichten wij alle fiscale maatregelen in ons webinar. Wilt u meer weten over Prinsjesdag en ons webinar bijwonen?

Meld u aan