Bouw & vastgoed

Opkoopverbod per 1 januari 2022: grote gevolgen voor woningbeleggers

Bert Rustenhoven
Door:
insight featured image
Belegt u in woningen? Per 1 januari 2022 treedt de ‘Wet opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur’ in werking. Hierdoor mogen gemeenten ervoor zorgen dat u goedkope en middel dure koopwoningen in aangewezen buurten niet meer zomaar mag opkopen. Welke gevolgen heeft dit voor u en wat kan u hiertegen doen?
Onderwerpen

Wat betekent het opkoopverbod?

Voor het verhuren van een opgekochte woning geldt vanaf 2022 een vergunningsplicht. Deze opkoopbescherming mag de gemeente echter niet zomaar toepassen. Zij moet deze vergunningsplicht namelijk onderbouwen met een deskundigenrapport over de negatieve effecten van schaarste aan woningen in de gemeente.

Wat zijn de gevolgen van het opkoopverbod voor u?

De opkoopbescherming sluit beleggers voor een groot deel af van de woningmarkt. Dit tast de verkoopmogelijkheden en daarmee (mogelijk) de marktwaarde van woningen aan. Recente cijfers van De Nederlandse Bank geven al aan dat het enthousiasme voor vastgoed afneemt. Het is duidelijk dat deze aangekondigde opkoopbescherming in een aantal gemeenten zeer ingrijpende gevolgen heeft voor u als woningbelegger, zowel op de waarde van uw vastgoed als op uw verdienmodel en verhuurpotentieel.

Wat kan u tegen het opkoopverbod doen?

Wilt u opkomen tegen de ingevoerde opkoopbescherming in een bepaalde gemeente? Onderwerp dan de motivering op de huisvestingsverordening aan een kritische blik en toets. Zeker als de gemeente uw vergunningsaanvraag voor het verhuren van woonruimte hierdoor weigert.

Meer weten over het opkoopverbod?

Wilt u als woningbelegger meer weten over deze nieuwe wet en de consequenties voor uw jaarrekening? Neem dan contact op met één van onze bouw- en vastgoedspecialisten.