Bedrijf verkopen: hoeveel is mijn bedrijf waard?

Een goed besef van de waarde van het bedrijf helpt in de voorbereiding op de onderhandelingen bij koop of verkoop van een bedrijf. Waar moet ik op sturen om de waarde van mijn bedrijf te verhogen? En hoeveel tijd kost dat? Of vice versa: wat is die overnamekandidaat nu waard? Allemaal begrijpelijke vragen rondom bedrijfsverkopen. Wij doen bedrijfswaarderingen: daarmee weet u het!

Grondige analyse – verschillende scenario’s

We maken inzichtelijk wat het verdienmodel van het bedrijf is, hoe dat zich vertaald in kasstromen en wat de risico’s van die kasstromen zijn. We rekenen altijd verschillende scenario’s voor u door en maken afhankelijkheden inzichtelijk door gevoeligheidsanalyses te doen. Zo krijgt u een compleet en gefundeerd beeld van wat het bedrijf in de toekomst potentieel kan bieden.

Klaar voor de onderhandeling

Door het werken met gevoeligheidsanalyses krijgt u een duidelijk beeld wat de belangrijkste variabelen zijn die de waarde van het bedrijf beïnvloeden. Dit duidelijke beeld maakt uw positie in de onderhandeling sterker. Daarbij vertalen we de uitkomsten van de analyses in praktische kengetallen, zodat het speelveld tijdens de onderhandeling overzichtelijk is.

Wat levert het op?

  • U krijgt goed inzicht in de waarde van het bedrijf.
  • U heeft inzicht in de belangrijkste value-drivers.
  • U krijgt inzicht in potentiële toekomstige bedrijfsrisico’s en de impact als u deze risico’s mitigeert.
  • U krijgt ideeën voor waarde-optimalisatie van uw bedrijf.
  • U bent goed voorbereid op de onderhandelingen.

Bekijk meer deals

Heeft u een vraag over bedrijfswaardering? Bel ons!

Evert Everaarts Partner

+31 (0) 88 676 9722

Neem contact op