Hoe identificeer ik deze risico’s? En hoe beheers ik ze?

Nieuwe en veranderende wetgeving zorgt voor grote compliance uitdagingen bij CFO’s en Tax directors. Daarnaast neemt ook de rapportage verplichting vanuit de belastingdienst, toezichthouders en andere stakeholders toe. Weten waar fiscale risico's liggen en hoe deze te beheersen is dan ook van essentieel belang.

Tax control in de boardroom

Als CFO dient u rekening te houden met het belang van uw onderneming, maar ook de stakeholderbelangen. Zo moet uw onderneming niet alleen de belasting betalen die u op grond van de wet- en regelgeving (minimaal) bent verschuldigd, maar u heeft ongetwijfeld ook een mening gevormd of u vindt dat u fair share afdraagt. Met de toenemende mate van interesse bij stakeholders wordt tax control een steeds belangrijker discussiepunt in de boardroom. Het dan ook voor u van belang om u te herbezinnen op de fiscale positie van uw onderneming.

Inzicht in uw fiscale positie met een Tax control framework

Stakeholders van ondernemingen in Nederland en van internationaal opererende ondernemingen (waaronder belastingautoriteiten) verwachten steeds meer dat uw onderneming fiscale risico’s systematisch beheerst. En dat u een structureel en actueel inzicht biedt in uw fiscale positie.

Het Tax control framework is een belangrijk instrument voor de interne controle bij een onderneming op de juistheid en volledigheid van de belastingaangiften. Het geeft u inzicht in de belangrijkste belastinggebieden waar uw onderneming mee te maken heeft en voorziet in de mogelijkheden tot beheersing van uw fiscale risico’s.

Horizontaal Toezicht

Wanneer een Tax control framework effectief is én u aan de belastingdienst goed inzicht geeft over fiscale informatie en relevante informatie over fiscale risico’s, kan de mate van controle op uw belastingaangiften aanzienlijk verminderen. Dit heeft niet alleen een positief effect op uw relatie met de belastingautoriteiten, maar is ook een goed signaal naar uw overige stakeholders.

International compliance

Internationalisering leidt tot een toenemende mate van blootstelling aan verschillende internationale regelgeving en culturen. Dit zorgt ervoor dat de druk op een goed overzicht van de fiscale impact van de internationale activiteiten van uw onderneming en het inzicht of uw onderneming in landen waarin u actief bent voldoet aan de aldaar gestelde eisen, steeds verder toeneemt.

Om de fiscale processen binnen internationaal opererende ondernemingen en de beheersing hiervan in kaart te brengen heeft Grant Thornton het Tax control framework ontwikkeld. Hiermee verkrijgt u inzicht in actuele fiscale data en rapportages, heeft u een gedegen overzicht van de fiscale positie van uw onderneming en kunt u uw risico’s identificeren en beheersen door middel van efficiënte en overzichtelijke software.

De voordelen van een Tax control framework voor u:

  • Het geeft een kader voor het inzichtelijk krijgen van uw bedrijfsprocessen en de fiscale risico’s die hieraan verbonden zijn.
  • Het helpt u met de implementatie van nieuwe (internationale) wet- en regelgeving en de compliance hiermee.
  • Het makkelijker begeleiden en opleiden van uw fiscale medewerkers.
  • Een snelle en kosteneffectieve implementatie, ondersteund door de adviseurs van Grant Thornton.
  • Het Tax control framework is volledig cloud based en heeft een minimale impact op uw IT-onderneming.

Download ons Whitepaper: 'Van fiscale risico’s naar beheersing'

Weet u wat uw belangrijkste fiscale risico’s zijn? En weet u hoe u deze risico’s identificeert en beheerst? Met andere woorden bent u in control? Download het rapport ‘Tax control: Van fiscale risico’s naar beheersing’ om nieuwe inzichten te ontvangen.

Download het whitepaper

Bekijk de video over doorontwikkeling Horizontaal toezicht en het Tax control framework

doorontwikkeling horizontaal toezicht tax control framework

Vraag een demo aan

Neem contact op met één van onze adviseurs voor meer informatie over hoe u uw tax compliance uitdagingen ondervangt met de inzet van tax technology.