Bent u ‘in control’ voor uw fiscale risicobeheersing?

Stakeholders van organisaties in Nederland, waaronder de belastingdienst, verwachten steeds meer dat uw organisatie belastingrisico’s systematisch beheerst en dat u een structureel en actueel inzicht kunt bieden in uw fiscale positie. Hoe weet u of uw organisatie de regelgeving op de juiste wijze toepast? En waar loopt u risico?

Risicobeheersing

Om de beheersing van de Nederlandse fiscale wetgeving en de fiscale risico’s voor uw organisatie in kaart te brengen, heeft Grant Thornton het Tax Control Framework ontwikkeld.

Het Tax Control Framework biedt inzicht in de belangrijkste belastinggebieden waar u mee te maken heeft, zoals de vennootschapsbelasting, btw en loonbelasting. En geeft inzicht in de beheersing van de fiscale risico’s die deze regels met zich meebrengen.

Partner Cor Overduin

Tax Control Framework

Neem contact op

Uw voordeel

Het Tax Control Framework is hét hulpmiddel naar een optimale beheersing van de fiscale regelgeving door uw organisatie en kan u een gedegen overzicht geven van de fiscale positie van uw organisatie.

Dit zorgt niet alleen voor actuele fiscale data en rapportages, maar ook voor een toename van het vertrouwen van stakeholders en een kwalitatief hoger niveau van fiscale risicobeheersing.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • de inrichting van het Tax Control Framework; 
  • het bepalen waar de fiscale risico’s zitten in uw organisatie; 
  • deze risico’s in kaart brengen op één centrale plek; 
  • het bepalen van quick wins en lange termijndoelstellingen; 
  • het sneller en beter benutten van fiscale kansen; 
  • uw organisatie beter fiscaal in control te laten zijn.

Bent u 'in control'?

Snel veranderende wet- en regelgeving, een toenemende beschikbaarheid van fiscale data en meer interesse van stakeholders voor de fiscale positie van uw organisatie. Meer weten? 

Download het rapport Tax control: geen simpel spel