Voorgaand evenement dinsdag 30 januari 2024

Is uw bedrijf CSRD- en CBAM-proof?

Duurzaamheid is een hot topic. Als ondernemer krijgt u hier steeds meer mee te maken. De aankomende CSRD-wetgeving verplicht alle grote ondernemingen om vanaf 2025 jaarlijks te rapporteren op duurzaamheid. De wet- en regelgeving stopt daar niet. Heeft u al stappen gezet rondom het verplicht rapporteren over CO2 van woon-werk- en zakelijk verkeer van werknemers? Dit is vanaf juli 2024 verplicht voor organisaties met meer dan 100 medewerkers. En bent u ook bekend met de due diligence wetgeving die vereisten rondom ketenverantwoordelijkheid oplegt? En hoe zit het met belastingincentives zoals het koolstofgrenscorrectiemechanisme de Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)? In dit webinar gaan we concreet in op de CSRD en CBAM zodat u precies weet waar u aan toe bent. Ook ondernemers in het MKB krijgen met deze wetgeving te maken als zij zaken doen met ondernemers die onder deze wetgeving vallen.

CSRD 

Vanaf 2024 (OOBs) en 2025 (grote ondernemingen) geldt op Europees niveau een verplichting om jaarlijks te rapporteren over duurzaamheidsbeleid en resultaten in het bestuursverslag, aan de hand van een bindende rapportagestandaard. Dat verslag moet u laten auditen.

Een belangrijk aspect van de CSRD is ketenverantwoordelijkheid; wat betekent dat ook bedrijven die zelf niet in de CSRD doelgroep vallen, toch met datavragen te maken krijgen vanuit grotere ondernemingen in hun waardeketen.

Wat vraagt de CSRD precies van ondernemers, hoe zet je deze strategisch in en hoe bereid je je praktisch voor?  

CBAM

Met ingang van 1 oktober 2023 is de CBAM-regeling in werking getreden. Tot eind 2025 geeft deze regeling een rapportageplicht voor importeurs over de uitstoot die de productie van de onder CBAM vallende geïmporteerde goederen genereert. Na 2025 zal een importeur ook CBAM-certificaten moeten aanschaffen en inleveren bij de autoriteiten om de buiten de EU geproduceerde CO2-uitstoot te compenseren.

In dit webinar bespreken we onder andere:

  • De registratie- en rapportageverplichting
  • De mogelijkheden tot wijziging van ingediende rapportage
  • De termijnen van rapporteren
  • En de ons bekende ervaringen over de eerste rapportageperiode (het vierde kwartaal van 2023), waarvoor de rapportage eind januari moet worden ingediend.

Voor wie?

CEO’s, CFO’s en DGA’s.

Wanneer?

Dinsdag 30 januari van 13.00-14.00 uur. Het webinar is na aanmelding ook op een later moment terug te kijken.

Dit webinar maakt deel uit van een maandelijkse serie webinars voor het MKB, waarin wij actuele onderwerpen behandelen. Na afloop van het webinar ontvangt u per e-mail de opname, de presentatieslides en de gestelde vragen met bijbehorende antwoorden. 

Sprekers

Emma Verheijke
Partner | Impact House

Emma Verheijke leidt de duurzaamheidspraktijk van Grant Thornton sinds januari 2019. Samen met haar team helpt zij organisaties navigeren in het landschap van bestaande frameworks, methoden en regelgeving rondom maatschappelijke verslaglegging zoals GRI, integrated reporting, TCFD en de Sustainable Development Goals.

Marco Visser
Senior tax manager

Marco Visser is senior belastingadviseur in het indirect tax team van Grant Thornton, waarbinnen hij zich bezighoudt met advisering en compliance voor binnen- en buitenlandse ondernemers. Deze groep is zeer divers en varieert van groothandelaren in allerhande producten, van grondstoffen tot leveranciers die meewerken aan de realisatie van een duurzame economie. Daarnaast heeft hij focus op milieu-/energiebelastingen en houdt zich bezig met CBAM en de anti-ontbossingsverordening.

Christiaan Buizer
Partner tax

Christiaan Buizer is als partner belastingadviseur werkzaam bij Grant Thornton. Zijn klanten zijn met name (middel-)grote nationale en internationale ondernemingen en hun aandeelhouders, vaak actief in bouw, handel en logistiek en deurwaarderij. Christiaan zet zijn expertise vooral in op het vlak van vennootschapsbelasting, herstructureringen, overdrachtsbelasting en estate planning. Vanaf maart 2020 heeft Christiaan zich gespecialiseerd in de corona steunmaatregelen zoals de NOW, TVL en het uitstel van betaling van belastingen.

Aankomende evenementen