Voorgaand evenement dinsdag 5 maart 2024

Hartelijk dank voor uw interesse in ons evenement. Helaas moeten we u mededelen dat het evenement volledig is volgeboekt. U kunt een mail sturen naar bmc@nl.gt.com o.v.v. 'Reservelijst event 5 maart', dan nemen wij contact met u op als er een plek vrijkomt. 

Grant Thornton en Board in Balance nodigen u uit voor een ‘ronde tafel’-sessie over het functioneren van het commissariaat. We delen inzichten uit de meest recente commissarissen benchmarkonderzoeken. In deze sessie behandelen we het thema duurzaamheid en biodiversiteit.

Waar gaan we het over hebben?

Organisaties worden zowel maatschappelijk als op gebied van compliance uitgedaagd steeds duurzamer te opereren. Een toenemende inflatie, stijging van de rente en energieprijzen, problematische levering van materialen, hogere duurzaamheidseisen, problemen met vergunningsverlening door onder andere het stikstofdossier en onzekerheid over invulling van vacatures maakt dat de keuzes van gisteren wellicht vandaag niet meer actueel zijn. We gaan met elkaar in gesprek over vragen als:

  • Hoe gaat de rvc hiermee om bij goedkeuring van langjarige investeringsbeslissingen? Hoe weegt u duurzaamheid hierin mee als criterium
  • Heeft u zicht op de mogelijke bijdrage van uw organisatie aan behoud en herstel van de biodiversiteit?
  • Hoe kijken we over twintig jaar terug op de besluiten die u vandaag neemt?
  • En wat kunnen we daar vandaag aan doen? 

We gebruiken de bevindingen van commissarissen over samenwerking en duurzaamheid als vertrekpunt voor een discussie en verplaatsen ons samen naar de toekomst.

Voor wie?

Voor commissarissen/toezichthouders, raden van bestuur, secretarissen van rvc’s en rvb’s en internal auditors.

Wanneer?

Dinsdag 5 maart.

Programma

15:30 uur Ontvangst
16:00 uur Aanvang programma
18:00 uur Netwerkborrel

Wat levert het op?

We geven u inzicht in een deelaspect van het functioneren van het commissariaat, volgens commissarissen en betrokkenen. We bespreken suggesties ter verbetering. We gebruiken onder andere de ideeën die betrokkenen tijdens het onderzoek hebben aangereikt en verschillende voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast gaan we in op het thema biodiversiteit en de gevolgen hiervan voor uw organisatie.

Sprekers

  1. Bart Jonker, CFO van Grant Thornton en buitengewoon betrokken bij het stimuleren van good governance, treedt op als gastheer.
  2. Esther Wolfs is partner van Grant Thornton Impact House en deelt haar expertise vanuit haar rol als voortrekker op het gebied van biodiversiteit en milieu-impact op nationaal en internationaal niveau. Zij ontwikkelt al jarenlang diepgaand de ‘business case for nature’. Esther stelt de waarde en afhankelijkheden van ecosysteemdiensten vast en zorgt daarmee voor betere besluitvorming en samenwerking door bedrijven, overheden, onderzoekers en natuurbeschermingsorganisaties.
  3. Piet Sprengers is dé aanjager van verduurzaming. Hij houdt zich al zijn hele carrière bezig met de positieve invloed van geld op duurzaamheid. Zo was hij oprichter van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Inmiddels werkt hij namens ASN Bank al bijna 15 jaar op een creatieve manier aan een positieve invloed op klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Zo stond hij aan de wieg van de klimaatneutraliteit van de bank en haar beleggingsfondsen.
  4. Oscar Toebosch en Dirk-Jaap Klaassen van Board in Balance modereren en presenteren de resultaten van het onderzoek. Board in Balance is een onafhankelijke organisatie die evaluaties van raden van commissarissen en raden van toezicht begeleidt en onderzoek verricht naar governance. Daarnaast stelt Board in Balance profielen op van rvc’s en rvb’s en van aan te trekken individuele commissarissen.

Serie over Grant Thornton Commissarissen benchmarkonderzoek

Deze bijeenkomst maakt deel uit van de serie rond het Grant Thornton Commissarissen benchmarkonderzoek. Meer weten? Klik hier voor de onderzoeksresultaten. 

Gastheer en sprekers

Bart Jonker
Lid raad van bestuur

Sinds januari 2003 is Bart werkzaam als partner binnen de controlepraktijk van Grant Thornton. Ook is hij sinds 2019 toegetreden tot de raad van bestuur van Grant Thornton. Naast internationaal opererende bedrijven, adviseert hij ondernemers binnen de nationale markt in de regio Amsterdam. Tevens is hij gespecialiseerd in Business Risk Services en de uitvoering van due diligence onderzoeken.

Esther Wolfs
Partner | Impact House

Sinds 2022 versterkt Esther het team van Grant Thornton met haar kennis en rol als voortrekker op het gebied van biodiversiteit en milieu-impact op nationaal en internationaal niveau.

Piet Sprengers
Manager Duurzaamheidsstrategie en Beleid bij ASN Bank
Piet Sprengers Volg op LinkedIn

Piet Sprengers is dé aanjager van verduurzaming. Hij houdt zich al zijn hele carrière bezig met de positieve invloed van geld op duurzaamheid. Zo was hij oprichter van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Inmiddels werkt hij namens ASN Bank al bijna 15 jaar op een creatieve manier aan een positieve invloed op klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Zo stond hij aan de wieg van de klimaatneutraliteit van de bank en haar beleggingsfondsen.

Dirk-Jaap Klaassen
PARTNER BIJ BOARD IN BALANCE
Dirk-Jaap Klaassen Volg op LinkedIn

Dirk-Jaap Klaassen is researcher/consultant bij Board in Balance. Sinds 2008 verbonden aan Aalt Klaassen bv, waar Dirk-Jaap de afgelopen jaren evaluaties heeft (mede)begeleid en heeft meegewerkt aan het jaarlijkse commissarissen-benchmarkonderzoek. Dirk-Jaap is historicus.

Oscar Toebosch
MODERATOR EN PARTNER BOARD IN BALANCE
Oscar Toebosch Volg op LinkedIn

Oscar is researcher/consultant en mede-oprichter van Board in Balance. Tevens bestuursadviseur met specialisaties governance, strategie (businessplannen, performance management) en verantwoording (integrated reportin

Aankomende evenementen