Belastingadvies

Intrekking Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Mr. Geert de Jong
Door:
insight featured image
Met de BIK wilde het kabinet het investeren door bedrijven stimuleren om zodoende de economie weer op gang te krijgen. De BIK kwam er kort gezegd op neer dat bedrijven voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen tot en met € 5 miljoen euro 3,9 procent van de investering in mindering konden brengen op de verschuldigde loonheffing. Voor investeringen van meer dan € 5 miljoen bedroeg het percentage 1,8 procent.
Onderwerpen

Onlangs heeft het kabinet echter bekend gemaakt dat de BIK met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. Het budget van de BIK (€ 4 miljard) wordt nu ingezet voor een verlaging van de werkgeverspremies Awf (Algemeen Werkloosheidsfonds) in 2021. Over de exacte vormgeving is op dit moment verder nog niets bekend. Zodra er meer bekend is, zullen wij u op de hoogte brengen.

De intrekking van de BIK heeft geen direct financiële gevolgen voor belastingplichtigen. Het aanvraagloket voor de BIK zou namelijk pas open zou gaan vanaf 1 september 2021. Aanvragen zijn er op dit moment dus feitelijk nog niet ingediend.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.