NOW

Vraag definitieve berekening NOW 3 en 4 op tijd aan!

Christiaan Buizer
Door:
insight featured image
Na 22 februari 2023 sluit het loket voor de definitieve aanvraag van de NOW 3 en 4. Heeft u NOW 3 en/of 4 ontvangen en nog geen aanvraag ingediend voor de definitieve berekening? Kom dan nu in actie en dien uw aanvraag uiterlijk woensdag 22 februari 2023 in!
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Hoe zat het ook alweer?

Bij de aanvraag van de NOW 3 en/of 4 bent u uitgegaan van een schatting van uw omzetdaling. Na afloop van de NOW-periode dient u een definitieve berekening in met de daadwerkelijke omzetdaling. Het UWV stelt hiermee uw definitieve NOW-subsidie vast. Het voorschot dat u al heeft ontvangen, verrekenen zij hiermee. Dit leidt tot een bij- of terugbetaling van de NOW. Dien uw aanvraag voor de definitieve berekening van de NOW-subsidie op tijd in! Doet u dit niet óf te laat, dan stelt het UWV de NOW-subsidie vast op nihil en moet u het reeds ontvangen voorschot helemaal terugbetalen.

Wacht u nog op een derden- of accountantsverklaring?

Bedraagt uw voorschot meer dan 40.000 euro, dan moet u een derden verklaring sturen naar het UWV. Bedraagt uw voorschot meer dan 125.000 euro, dan heeft u een accountantsverklaring nodig om de definitieve berekening aan te vragen. Wacht u hier nog op? Vraag dan vóór 22 februari 2023 via de website van het UWV extra tijd aan. U heeft dan nog tot en met 26 juli 2023 om de definitieve berekening inclusief derden- of accountantsverklaring van de NOW 3 en 4 aan te vragen.

Veel NOW terugbetalen? Controleer waarom!

Moet u NOW-subsidie terugbetalen? Bijvoorbeeld omdat uw loonkosten van de referentiemaand (bijvoorbeeld januari 2020 bij NOW 1.0) zijn gedaald ten opzichte van de NOW-periode (bijvoorbeeld maart, april en mei 2020 bij NOW 1.0). Controleer dan goed waarom uw loonkosten zijn gedaald. Heeft dit te maken met betaling van bonussen of overwerk of is een werknemer uit dienst gegaan? Dan kan het voor u financieel interessant zijn bezwaar te maken tegen uw NOW-beschikking. Misschien heeft u recht op meer NOW-subsidie dan u denkt!

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw definitieve aanvraag NOW 3 en/of 4 of over de uitkomst daarvan?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs