liquiditeitsvoordeel

Willekeurig afschrijven: hoe behaalt u in 2023 liquiditeitsvoordeel?

Door:
Charan Madhoeban
architects in a specialist sustainability practice
In 2023 heeft u de mogelijkheid om versneld willekeurig af te schrijven op aangewezen bedrijfsmiddelen. Wat houdt dit in en aan welke voorwaarden moeten uw afschrijvingen voldoen?
Onderwerpen

Wat houdt de regeling in?

In 2023 mag u eenmalig willekeurig afschrijven tot maximaal 50 procent van de investering op aangewezen bedrijfsmiddelen. Over de rest moet u regulier afschrijven. Dit verandert niets aan het totaal aan afschrijvingen over de gehele levensduur van uw bedrijfsmiddel. U kunt de afschrijvingen dus deels naar voren halen en zo een liquiditeitsvoordeel behalen. Deze tijdelijke regeling geldt zowel voor de vennootschapsbelasting als de inkomstenbelasting.

Wat levert deze regeling u op?

Stel:

 • U schafte in januari 2023 een nieuwe machine aan van 10.000 euro.
 • De machine heeft een economische levensduur van vijf jaar en een restwaarde van 2.000 euro.
 • De regeling zorgt ervoor dat u in 2023 maximaal 4.000 euro willekeurig kunt afschrijven (50 procent van 8.000 euro).
 • Daarnaast kunt u jaarlijks 800 euro regulier afschrijven (4000 euro / vijf jaar).
 • U kunt dus in 2023 in totaal 4.800 afschrijven en behaalt zo een liquiditeitsvoordeel.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen bij willekeurig afschrijven?

 • Deze regeling is van toepassing op bedrijfsmiddelen:
 • die u niet eerder in gebruik heeft genomen;
 • waar u bij de aanschaffing verplichtingen voor bent aangegaan; of
 • waarvoor u in 2023 voortbrengingskosten heeft gemaakt;
 • die u vóór 1 januari 2026 in gebruik neemt.

Geldt niet voor niet aangewezen bedrijfsmiddelen

De tijdelijke regeling geldt niet voor een aantal uitgezonderde bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld:

 • gebouwen;
 • voertuigen zoals: schepen, vliegtuigen, bromfietsen, motorrijwielen en bepaalde personenauto’s;
 • dieren;
 • voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen en paden;
 • immateriële activa;
 • bedrijfsmiddelen die u hoofdzakelijk ter beschikking stelt aan derden;
 • bedrijfsmiddelen waarop u al willekeurig afschrijft.

Stel dus eerst vast of er sprake is van een aangewezen bedrijfsmiddel.

Verschillen in boekwaarde jaarrekening en fiscale boekwaarde

De nieuwe afschrijfmogelijkheid zorgt (tijdelijk) voor verschillen tussen de boekwaarde in de jaarrekening en de fiscale boekwaarde. De fiscaal toegepaste versnelde afschrijving zorgt ervoor dat de fiscale boekwaarde van deze bedrijfsmiddelen lager uitvalt. Dit is natuurlijk anders als u uw jaarrekening opstelt op fiscale grondslagen.

Meer weten?

Heeft u vragen over het willekeurig afschrijven op uw bedrijfsmiddelen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Wij kijken graag met u mee naar uw mogelijkheden.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.