Salderingsregeling

Voorstel afbouw salderingsregeling zonnepanelen in 2025

Dooitze Dijkstra
Door:
Solar panel with mechanic
Voor de aanschaf van zonnepanelen gelden een aantal faciliteiten. Zo betaalt u geen BTW meer over de plaatsing van nieuwe zonnepanelen geldt er een salderingsregeling. Met de salderingsregeling mogen huishoudens en kleine bedrijven geleverde energie van hun eigen zonnepanelen wegstrepen tegen hun eigen verbruik. Deze salderingsregeling wil het kabinet vanaf 2025 geleidelijk afbouwen tot 0% in 2031. In dit artikel leest u meer over dit wetsvoorstel.
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Status voorstel salderingsregeling 2025

De eerste kamer moet nog met het wetsvoorstel instemmen. Het is de vraag of de salderingsregeling in 2025 al wordt afgebouwd. In juni gaf het ministerie van Economische Zaken en Klimaat namelijk aan dat er 16 maanden nodig zijn om het wetsvoorstel te implementeren. 

Om de huidige startdatum van 1 januari 2025 te halen had de implementatie eind september moeten beginnen. Het lijkt daarom zeer waarschijnlijk dat de afbouw niet op de geplande datum zal starten maar pas per 1 januari 2026.

Wat betekent de afbouw salderingsregeling voor u?

Wordt de salderingsregeling daadwerkelijk afgeschaft? Dan worden particulieren waarschijnlijk op een andere manier gecompenseerd voor de energie die zij terug leveren aan het elektriciteitsnetwerk. Zij zullen een vergoeding krijgen voor de terug geleverde energie die zij niet meer kunnen salderen. Deze vergoeding bedraagt tot 2027 ten minste 80 procent van het leveringstarief dat is afgesproken met de energieleverancier. 

Blijft investeren in zonnepanelen interessant?

Ook na het afbouwen en afschaffen van de salderingsregeling blijft het dus voor particulieren interessant om zonnepanelen te kopen. Naast dat zonnepanelen steeds efficiënter en goedkoper worden, verdienen zij zich ook ruim binnen de levensduur terug. 

Of het voor u privé of als ondernemer aantrekkelijk is om te investeren in zonnepanelen, is van een aantal factoren afhankelijk. Zo is het belangrijk om te kijken naar het huidige rendement op uw vermogen en uw huidige energiekosten. Daarnaast is het van belang dat u momenteel vrij besteedbaar vermogen heeft om de investering in zonnepanelen te kunnen financieren. 

Meer weten?

Wilt u weten of het voor u aantrekkelijk is om in zonnepanelen te investeren? Of zoekt u meer informatie of advies over de salderingsregeling? Wij helpen u graag.

Neem contact op met één van onze specialisten.