Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag – Dit jaar nog uw bedrijf overdragen?

Christiaan Buizer
Door:
insight featured image
Met Prinsjesdag in het vooruitzicht lijkt er nu tóch een versobering van de BOR en de DSF in het verschiet te liggen. Om de regelingen beter op hun doel af te stemmen, vertellen wij u welke wijzigingen wij verwachten tijdens Prinsjesdag.
Onderwerpen

Webinar Prinsjesdag 2023

In onze jaarlijkse Prinsjesdag webinar zetten wij voor u de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2024 op een rij.

Vooruitzichten Prinsjesdag 2023

Bij schenken of erven van ondernemingsvermogen, kunt u de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en/of de doorschuiffaciliteiten (DSF) gebruiken. Sinds de publicatie van de bouwstenennotitie in 2020 maken ondernemers zich zorgen over de mogelijke afschaffing of versobering van de BOR en de DSF. Deze regelingen zorgen voor een gedeeltelijke vrijstelling en doorschuiving van de te betalen belasting bij het overdragen van uw ondernemingsvermogen. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat de regelingen hun doel, namelijk continuïteitswaarborging van bedrijven, voorbijschieten. Tot nu toe zijn de regelingen nog niet gewijzigd.  

Verwachte wijzigingen Prinsjesdag vanaf 1 januari 2024: 

 • Verhuurd vastgoed standaard aanmerken als beleggingsvermogen voor toepassing van de BOR en DSF. 

Verwachte wijzigingen Prinsjesdag vanaf 1 januari 2025: 

 • Wijziging van het vrijstellingspercentage van de BOR per 1 januari 2025: 
  • 100 procent vrijstelling van de going concern waarde tot 1.500.000 euro (in 2023:  1.205.871 euro); 
  • 70 procent (nu: 83 procent) vrijstelling van de going concern waarde over het meerdere. 
 • Keuzevermogen als ondernemingsvermogen alleen erkennen als het   het daadwerkelijk binnen de onderneming wordt gebruikt.  
 • Afschaffing dienstbetrekkingseis voor toepassing van de DSF. Hierdoor hoeft de opvolger van de onderneming niet meer 36 maanden in dienstbetrekking te zijn, voordat de onderneming wordt overgedragen.  
 • Invoering minimumleeftijd van 21 jaar voor de opvolger van een onderneming bij schenking voor toepassing van de BOR en DSF. 
 • Afschaffing van de 5 procent doelmatigheidsmarge. Hierdoor komt beleggingsvermogen helemaal niet meer in aanmerking voor toepassing van de BOR en de DSF. 

Verwachte wijzigingen Prinsjesdag vanaf 1 januari 2026: 

 • Versoepelingen van de bezits- en voortzettingseis van de BOR. 
 • Beperking toepassing van de BOR en DSF tot reguliere aandelen met een minimaal belang van 5 procent. 
 • Aanpak constructies BOR, zoals rollatorinvesteringen die beleggingsvermogen omzetten in ondernemingsvermogen. 

Bent u u ook benieuwd  naar de definitieve wijzigingen tijdens Prinsjesdag? Bekijk dan de opname van ons  Prinsjesdag webinar op woensdag 20 september.