Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag - Op weg naar een klimaatneutraal Nederland?

Door:
Jill van der Laan
Binnenhof the Hague
De grote klimaat- en milieuambities van kabinet Rutte IV hebben waarschijnlijk grote invloed op de meest actuele en dringende thema’s tijdens Prinsjesdag 2023. Nog niks is nu zeker, maar bent u benieuwd of u straks ook te maken krijgt met de definitieve fiscale wijzigingen op het gebied van klimaat en milieu? Meld u dan snel aan voor ons speciale Prinsjesdag webinar op woensdag 20 september. Welke onderwerpen kunt u daar verwachten?
Onderwerpen

Betalen grootverbruikers hun eerlijke aandeel in de energiebelasting? 

Grootverbruikers (energie-intensieve bedrijven) moeten hun eerlijke aandeel bijdragen aan het behalen van het klimaatdoel. Uit onderzoek blijkt namelijk dat grootverbruikers slechts een klein deel van de totale energiebelasting in Nederland dragen. In de voorjaarsnota staan een aantal regelingen die ervoor moeten zorgen dat grootverbruikers meer belasting gaan betalen, zoals:

  • Geleidelijk afbouwen van het verlaagd belastingtarief in de energiebelasting voor de glastuinbouw.
  • Afschaffing voor de vrijstelling van metallurgische en mineralogische processen. 
  • Verhoging van het belastingtarief vanaf een bepaald gasverbruik.

Ook staan in de voorjaarsnota een aantal voorstellen om duurzame energie te promoten, zoals:

  • Invoering van een apart tarief voor waterstof.
  • Uitbreiding van de lijst van duurzame bronnen met nieuwe duurzame technieken. 

En verandert er nog iets op het gebied van zonnepanelen en energiebelasting? 

Blijven maatregelen tegen te hoge energiekosten huishoudens en MKB in stand?

Voor veel particulieren en ondernemers was het in 2023 een lastige opgave om de energierekening te betalen. Daarom voerde het kabinet in 2022 en 2023 een aantal regelingen in:

  • Invoering van het prijsplafond.
  • Verlenen van een tegemoetkoming voor energiekosten voor huishoudens met lage inkomens.
  • Invoering van de TEK-subsidie voor ondernemers.

Waarschijnlijk verdwijnen deze regelingen per 2024. Sommige partijen willen echter ook daarna nog een helpende hand bieden bij het betalen van de energierekening en denken daarom aan het verlagen van het belastingtarief tot een bepaald gasverbruik. 

Gaan we allemaal elektrisch- en rekeningrijden? 

Het kabinet wilde per 2025 het rekeningrijden invoeren. Dit is echter al verschoven naar 2030. De motorrijtuigenbelasting is vanaf dan verleden tijd. 
Ook wilde het kabinet elektrische leaseauto's verplichten voor zakelijke rijders. Ook dit plan heeft het niet gehaald tot Prinsjesdag 2023. De aankomende wijzigingen voor de auto komen dan ook voornamelijk uit Prinsjesdag 2022: 

  • De bijtelling voor elektrische auto’s gaat op basis van het Belastingplan 2023 in 2025 omhoog naar 17 procent over maximaal 30.000 euro.
  • Vanaf 2026 is de bijtelling gelijkgetrokken met de standaardbijtelling. 

Momenteel loopt het aantal aangeschafte elektrische auto’s echter terug. Wie weet krijgen we tijdens Prinsjesdag 2023 ter promotie nog een verrassing met een wijziging in de bijtelling van de elektrische auto.

Weet wat er komt en meld u aan voor het Prinsjesdag webinar!

Of deze wijzigingen na de val van het kabinet nog steeds doorgaan en een meerderheid krijgen in de Tweede en Eerste Kamer is natuurlijk de vraag. Niet alle partijen volgen bovenstaande standpunten en partijen willen zich met het oog op de verkiezingen meer profileren. Bent u benieuwd of u straks ook te maken krijgt met de definitieve fiscale wijzigingen op het gebied van klimaat en milieu? 

Bekijk de webinar opname