Linda van de Reep (38) is voor Grant Thornton Industry Leader voor de sectoren transport en logistiek. Met haar team houdt ze de ontwikkelingen in de markt in de gaten. Ze adviseert haar brede klantportfolio erover. “Dit type onderneming past erg bij me. De branche maakt mij als Rotterdamse trots; als ik van huis naar kantoor loop, zie ik mijn klanten voorbijvaren.” Een gesprek over haar kijk op de logistieke en transportsector. 

Van de Reep begon haar carrière tien jaar geleden bij Grant Thornton, als belastingadviseur. Ze studeerde Nederlands Recht en Fiscaal Recht, en deed later een postmaster International and European Tax Law. Inmiddels is ze partner, en zit ze vol in de adviespraktijk. “Het vak van fiscalist is altijd in beweging. En veel ontwikkelingen in de samenleving en bij ondernemingen hangen samen met fiscale regelingen en politieke beslissingen.”

Industry Leader, een logische stap in haar carrière

Onlangs heeft Van de Reep de rol van Industry Leader bij Grant Thornton op zich genomen. Nuchter stelt ze: “Het was een logische stap, je groeit naar de rol toe.” Even organisch heeft haar klantportfolio zich in de afgelopen jaren richting de sectoren transport en logistiek ontwikkeld. “Ik adviseer allerlei klanten, maar inderdaad verhoudingsgewijs veel in deze branches. Denk aan rederijen, transportbedrijven, logistieke bedrijven, maar ook in de offshore industrie hebben we klanten. De omvang varieert, van beursgenoteerde bedrijven, tot kleinere ondernemingen en familiebedrijven.”

Sparringpartner voor haar klanten

Als Industry Leader én belastingadviseur adviseert ze haar klanten over allerlei belastingzaken, bijvoorbeeld over vennootschapsbelasting, loonbelasting en de voordelige fiscale regelingen en voordelen die er zijn. “De ondernemer wil ergens naartoe”, legt Van de Reep uit.

“Feitelijk zijn wij een sparringpartner om de ondernemer op weg te helpen. Met onze kennis en ons advies ondersteunen we onze klanten bij het behalen van hun bedrijfsdoelen.”

large-general-cargo-ship-tanker-bulk_1440x600.jpgAllerlei fiscale vragen op haar bord

De vragen van klanten zijn zeer divers. Linda van de Reep noemt een voorbeeld. Een Nederlandse onderneming werkt offshore aan de bouw van een windpark. In welk belastingregime valt het bedrijf? En haar medewerkers? Wat betekent dat voor de loonbelasting, voor de vennootschapsbelasting? Van de Reep vertelt: “Het is een voordeel dat we veel kennis van de sector en de marktontwikkelingen hebben opgedaan. We zijn ervaren, weten waar onze klanten tegenaan lopen en kunnen slimme oplossingen bedenken.”

De belangrijkste ontwikkelingen in de sectoren transport en logistiek: gespannen geopolitieke verhoudingen

Het zijn complexe en roerige tijden op dit moment, stelt Van de Reep. Voor bijna alle sectoren, maar specifiek voor organisaties in de transport en logistiek ziet de Industry Leader een aantal belangrijke ontwikkelingen. Ten eerste hebben de huidige gespannen geopolitieke verhoudingen door oorlog en nasleep van de pandemie direct gevolgen voor internationale handelsstromen. “Door handelsrestricties en blokkades komt het voor dat schepen dagenlang stilliggen, bijvoorbeeld. Dan ligt de complete sector letterlijk stil”, vertelt Van de Reep.

“Het vraagt creativiteit en uithoudingsvermogen van de branche om met alle continu veranderende regels en beperkingen om te gaan.”

De betaalbaarheid van energie, een vraag van vandaag, maar niet het antwoord van morgen

Een andere ontwikkeling, die hier mede uit voortkomt, is de betaalbaarheid van energie. “De kosten voor brandstof blijven maar stijgen”, aldus de Industry Leader van Grant Thornton. “Voor vervoerders is brandstof logischerwijs een grote kostenpost. De vraag is hoe en tot hoever de kosten kunnen worden doorberekend aan de klant. De transportprijzen kunnen op dit moment nog mee stijgen met de energieprijzen, maar gaan wel een plafond bereiken. Bij mijn klanten merk ik dat de commerciële onderhandelingen op het scherpst van de snede worden gevoerd.” Ze nuanceert: “De betaalbaarheid van energie is een vraag van vandaag, maar niet het antwoord van de toekomst.”

De energietransitie en de rol van fiscale regelingen

Hiermee introduceert Linda van de Reep een derde en zeer relevant thema voor de sector: de energietransitie. In haar klantenkring ziet ze dat organisaties steeds nadrukkelijker de urgentie voelen om duurzaam te veranderen. “Ik merk ook dat bedrijven energie krijgen van de ontdekkingstocht naar nieuwe en duurzame manieren van transport”, vertelt Van de Reep. Ze probeert bij haar opdrachtgevers de mooie dromen los te weken, maar ook de angstdromen. Met haar kennis van de sector én alle fiscale regelingen ondersteunt ze haar klanten in de energietransitie. Ze stelt wel: “Als fiscalisten moeten we bescheiden zijn; een energietransitie maak je niet met alleen belastingmaatregelen. Fiscale regelingen moeten niet het tempo van de energietransitie bepalen. Maar ze kunnen wel degelijk een stimulerende rol spelen in de versnelling die nodig is.”

transport-shipping-delivery_1440x600.jpg

Intrinsieke motivatie om te veranderen

Volgens Van de Reep zijn andere stimuli belangrijker richting een toekomstbestendige logistieke sector. Het klimaatakkoord van Parijs bijvoorbeeld en de intrinsieke motivatie van individuele ondernemingen om de verdere opwarming van de aarde af te remmen. En de naderende Europese verplichting om transparant te rapporteren over sociale en milieu-impact, de CSRD. “Er moet een enorme omslag plaatsvinden, in iedere schakel van de sector”, concludeert ze. Elke klant bevindt zich in zijn eigen transitiefase. “Ik heb klanten waar protesterende boeren voor de deur staan, traditionele transportbedrijven die nog aan het begin van de energietransitie staan, en klanten die acht jaar geleden al kozen voor hybride motoren voor schoner transport over water.”

Verbindingen leggen tussen sector en vakkennis

“Ik zie het als onze taak, van het team en van mij, om verbindingen te leggen tussen klanten onderling, tussen vakkennis en sectorkennis en alle kruisverbindingen daartussen”, vertelt ze. Van de Reep bezoekt daarom beurzen over waterstofontwikkeling, gaat op werkbezoek naar andere grote havens en gaat met haar collega’s uit andere landen om tafel om de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en fiscale regelingen door te spreken. “Zeker voor deze sectoren stopt ons werk niet bij de landsgrenzen. Sterker nog, daar begint het vaak. Het is zeer inspirerend om te zien waar iedereen mee bezig is om de sector toekomstbestendig te maken.” 

Van de Reep kijkt uit naar haar volgende tien jaar bij Grant Thornton. “Ik ben benieuwd naar waar we dan staan. En naar hoe we tegen die tijd over onze schouder terugkijken naar dit tijdsgewricht.”