banner image
Persberichten

Welk risico vormt de commissaris zelf?

Commissarissen staan nog niet open om bij hen thuis een cybersecurity-audit te laten uitvoeren. Dit blijkt uit het eerste deelrapport [ 15964 kb ] van de 14de editie van het jaarlijkse Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek van Board in Balance en Herbert Rijken, getiteld: ‘Welk risico vormt de commissaris zelf?’. Aan het onderzoek deden 168 commissarissen, bestuurders, secretarissen van rvc’s en internal auditors mee.

Digitalisering: voldoende werk aan de winkel. Ook voor de rvc

De ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering, met zowel bedreigingen als kansen, gaan snel. Het is de vraag welke rol de commissaris daarin speelt of moet spelen. Aan de ene kant zien we dat de verschillende commissarissen onderling verschillend omgaan met vergaderstukken en het gebruik van digitale middelen. Anderzijds constateren we dat permanente educatie een al jaren blijvende verbeterwens is bij de respondenten. Met name ICT-kennis en kennis van digitalisering zien commissarissen structureel als een urgente verbeterwens gezien. Welk risico vormt de commissaris eigenlijk zelf?

Van alle onderzochte onderwerpen in dit onderzoek levert digitalisering de meeste discussie op. Het thuis laten uitvoeren van een cybersecurity-audit bij individuele commissarissen of individuele leden van de rvb is bij alle zestien benchmarks een veranderwens.
Minder twijfel is er bij andere stellingen. Digitalisering moet meer onderdeel zijn van de strategie. De rvc moet beter kunnen uitleggen wat er in de organisatie op het gebied van cybersecurity gebeurt. De organisatie moet meer oog krijgen voor de HR-dimensie bij digitalisering en bij de digitale strategie moet men meer en beter nadenken of zij een ethisch kader moeten vaststellen.

Bij veel organisaties moeten nog meetbare duurzaamheidsdoelen worden opgesteld

Uit het onderzoek blijkt verder dat alleen bij het beursgenoteerde bedrijf en bij de woningcorporatie de respondenten op dit moment meetbare duurzaamheidsdoelen hebben geformuleerd. Niet-genoteerde bedrijven en non-profitorganisaties in de zorg en onderwijs moeten en willen daar nog een slag in maken. Of een organisatie die doelen zelf moet opstellen en of de prestaties ten aanzien van die doelen zelf of door een externe partij moeten worden gemeten is nog open voor debat. Annemarie Jongerden, partner bij Grant Thornton, merkt de toenemende belangstelling voor duurzaamheid in de praktijk. ‘De aankomende wetgeving met betrekking tot verslaglegging over duurzaamheid raakt steeds breder bekend. Ook zelf zijn we steeds meer bezig met duurzaamheid’.

kopieer tekst artikel