Energiecrisis

Heeft u recht op Tegemoetkoming energiekosten voor huishoudens met lage inkomens?

Christiaan Buizer
Door:
jong stel rekent na met rekenmachine wat hun budget deze maand is.
Heeft u een inkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum? Dan heeft u mogelijk recht op een eenmalige energietoeslag van 1.300 euro. Aan welke voorwaarden moet u voldoen om in aanmerking te komen en hoe vraagt u deze toeslag aan?
Onderwerpen

Wat is de energietoeslag?

Ook u heeft waarschijnlijk te maken met een hogere energierekening door de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen. Heeft u een laag inkomen, dan ontvangt u een eenmalige tegemoetkoming van 1.300 euro (per huishouden) van de overheid.

Wanneer heeft u recht op de toeslag?

Heeft u een inkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum, dan kunt u de energietoeslag aanvragen. In onderstaand overzicht vindt u per leeftijdsgroep en leefvorm hoeveel dit is.

Leeftijdsgroep en leefvorm 

Netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag) 

21 jaar tot pensioenleeftijd, alleenstaand 

€ 1.310,05 

21 jaar tot pensioenleeftijd, alleenstaande ouder 

€ 1.310,05 

21 jaar tot pensioenleeftijd, gehuwd of samenwonend 

€ 1.871,50 

Gepensioneerd, alleenstaand 

€ 1.455,67 

Gepensioneerd, gehuwd of samenwonend 

€ 1.971,05 

Ontvangt u bijvoorbeeld alleen AOW en heeft u geen pensioen opgebouwd, dan komt u in aanmerking voor deze regeling en kunt u deze aanvragen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering, zoals een IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, dan heeft u automatisch recht op de toeslag en hoeft u deze niet zelf aan te vragen.

Hoe vraagt u de energietoeslag aan?

U vraagt deze eenmalige energietoeslag aan bij uw woongemeente en ontvangt deze u ook via uw woongemeente.

Geen gevolgen overige toeslagen

De energietoeslag is belastingvrij en heeft geen gevolgen voor uw andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals overige toeslagen of de hoogte van eventuele uitkeringen.

Toeslag al eerder ontvangen?

Begin 2022 bedroeg de energietoeslag 800 euro. In juli 2022 is deze toeslag verhoogd naar 1.300 euro. Heeft u de energietoeslag van 800 euro al eerder ontvangen, dan betaalt de gemeente u automatisch het extra bedrag van 500 euro. Hier hoeft u zelf niets voor te doen. Het is nog niet bekend wanneer deze uitbetalingen plaatsvinden.

Uw gemeente bepaalt

Uw gemeente heeft veel vrijheid in de uitvoering en uitkering van de energietoeslag en bepaalt bijvoorbeeld de periode waarover zij uw inkomen in aanmerking nemen. Ook bepaalt de gemeente of en op welke manier uw vermogen meetelt bij uw recht op energietoeslag. Check dus goed bij uw gemeente of u in uw specifieke situatie in aanmerking komt voor de energietoeslag.

Deadline aanvraag energietoeslag

De uiterste datum om de toeslag aan te vragen, verschilt per gemeente. Let op: bij sommige gemeenten moet u de toeslag al voor 1 november 2022 aanvragen! Controleer dus goed welke deadline uw woongemeente hanteert.