article banner
Tax

Heffingskortingen niet meer voor buitenlandse werknemers

John Peek John Peek

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op de heffingskortingen in de loonbelasting en de inkomstenbelasting. Buitenlandse werknemers, zolang zij geen inwoner van Nederland zijn, krijgen of behouden dat recht niet. Heeft u buitenlandse werknemers in dienst? Lees dan meer over de gevolgen, het nettolooneffect en wat u als werkgever kunt doen.

Tot en met eind 2018 heeft iedereen die onder de loonbelasting valt recht op de heffingskorting op het belastingdeel. Ook heeft de persoon verzekerd recht op een deel van de heffingskortingen voor het premiedeel.

De heffingskortingen bestaan onder andere uit de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland daar recht op.

Uitzondering voor buitenlandse werknemers

Er bestaat een uitzondering voor de arbeidskorting voor werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, EER-landen, Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Deze werknemers behouden het recht op de arbeidskorting.

Nettolooneffect

Deze maatregel heeft direct effect op het nettoloon voor alle buitenlandse werknemers die geen inwoner zijn in Nederland. De algemene heffingskorting mag niet meer worden toegepast en eventueel ook de arbeidskorting niet meer. De heffingskortingen zijn een besparing of aftrek op de te betalen loonheffing en dat vervalt dus - deels - en kan het effect of verschil in netto tussen twee dezelfde werknemers met een laag of midden inkomen al snel oplopen.

Meerdere tabellen

Vanaf 2019 kunt u te maken krijgen met meerdere (3) tabellen om de inhouding loonheffing te bepalen en in te houden. U moet daarvoor vaststellen in welk land een werknemer woonachtig is en welke tabel dan van toepassing is:

  • tabel woonachtig in Nederland met recht op de algemene en arbeidskorting;
  • tabel woonachtig in de EU en andere aangewezen landen met recht op arbeidskorting;
  • tabel woonachtig buiten de EU/ Nederland zonder toepassing van kortingen.

Inwoner van Nederland of niet?

Om de woonsituatie vast te stellen moet u uitgaan van de feitelijke omstandigheden en niet naar de tijdelijke situatie. Een buitenlandse werknemer die tijdelijk woonachtig is in een vakantiewoning op Nederlandse bodem is niet voldoende. Een buitenlandse werknemer is alleen inwoner als de persoon hier zijn sociale en economische leven heeft.

Twijfelt u of een buitenlandse werknemer inwoner is van Nederland dan kunt u uw werknemer vragen om een woonplaatsverklaring. Deze is op te vragen bij het belastingkantoor waar de werknemer onder valt. Uiteraard kunt u ook met uw vraag terecht bij één van onze HR-services adviseurs.

Actualiteiten