article banner
COVID-19

SET COVID-19 2.0: zorg en ondersteuning op afstand

Henk Troost Henk Troost

27 juli 2020 gaat de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0 (SET COVID-19 2.0) van start. Het doel van SET is het stimuleren van activiteiten, die bijdragen aan de duurzame implementatie en borging van e-health toepassingen die zorg en ondersteuning op afstand aan cliënten thuis faciliteren.

De intentie van SET is dat de e-health toepassingen tijdens en na de geleidelijke afschaling van de coronamaatregelen een onderdeel blijven van de reguliere ondersteuning en zorg. In de regeling ligt de focus specifiek op zorg en ondersteuning thuis bij de risicogroepen, zijnde ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, of bij mensen die een grote impact ervaren van de coronacrisis, zijnde mensen met psychische aandoeningen.

Wie vraagt aan?

Subsidie kan worden aangevraagd door aanbieders van huisartsenzorg, wijkverpleging of geestelijke gezondheidszorg en aanbieders van maatschappelijke ondersteuning. De aanbieders moeten ten minste 50 cliënten hebben, oftewel ten minste 50 mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische aandoening, of een groot risico daarop, die thuis wonen.

Waarvoor vraagt u subsidie aan?

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten in het kader van de duurzame implementatie en borging van e-health toepassingen, die bijdragen aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis of tijdens de geleidelijke afschaling van de coronamaatregelen.

Waar moet u dan aan denken?

Voor de e-health toepassingen geldt dat deze al structureel door minimaal 100 cliënten of mantelzorgers in Nederland worden gebruikt. De e-health toepassingen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • beeldschermzorg;
  • (tele)alarmering;
  • telemonitoring en telebegeleiding;
  • sloten/sleutelkluisjes;
  • zorgrobot;
  • medicatie;
  • communicatieplatform;
  • zelfmanagement; en
  • anders

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie bedraagt minimaal 25.000 euro en maximaal 50.000 euro per aanvraag, waarvan het percentage subsidie voor de aanschafkosten of de lease- en licentiekosten van e-health toepassingen maximaal 40 procent van het totale subsidiebedrag bedraagt.

Aanvragen kunnen vanaf 27 juli tot en met 30 november 2020 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Actualiteiten