TEK

Vraag vóór 2 oktober de TEK-subsidie aan

ContributorName(contributor, true)
Door:
insight featured image
Goed nieuws: de regeling voor TEK-subsidie, de Tegemoetkoming Energiekosten, is definitief. Vanaf 21 maart 2023 kunt u de subsidieregeling voor energie-intensieve MKB-ondernemingen aanvragen. Wij zetten de belangrijkste voorwaarden voor deze subsidie voor u op een rij.
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Niet alleen consumenten maar ook ondernemingen hebben te maken met hogere energierekeningen. Deze kosten zijn niet altijd aan klanten door te berekenen. De TEK-subsidieregeling is daarom ontworpen voor energie-intensieve MKB-ondernemingen die nog onvoldoende gebruik kunnen maken van andere maatregelen, zoals het tijdelijke prijsplafond voor gas en elektriciteit.

Tegemoetkoming Energiekosten MKB

De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is een regeling bedoeld voor MKB-ondernemingen met een hoog energieverbruik. De TEK subsidie vergoedt de helft van de stijging van de energiekosten over het jaar 2023 ten opzichte van 2022. De subsidie is voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.  

TEK regeling voorwaarden

  • U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie: 
    Uw energie-intensiteit is minimaal 7%;
  • U voldoet aan de voorwaarden van een MKB-onderneming; 
  • Uw onderneming is gevestigd in Nederland; 
  • Uw onderneming stond uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven in het Handelsregister; en 
  • U heeft een zakelijk energiecontract dat op naam van uw onderneming staat. 

Berekening energie-intensiteitspercentage 

U heeft recht op de subsidie wanneer u minimaal 7 procent van uw omzet kwijt bent aan uw energiekosten. Voor het aanvragen van de subsidie toetst de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of u aan deze energie-intensiteitseis voldoet. Drie factoren zijn belangrijk: 

  • Uw jaarverbruik/jaarafname
  • De modelprijs 2022 
  • Uw jaaromzet 2022 

Uw gas- en elektriciteitsverbruik wordt bepaald aan de hand van uw standaardverbruik. Uw netbeheerder maakt een nauwkeurige prognose voor uw verbruik van de komende 12 maanden, gebaseerd op uw historisch verbruik. De peildatum voor deze gegevens is 1 januari 2023. De RVO rekent voor gas en elektriciteit met een modelprijs voor 2022. Dit is de gemiddelde prijs van gas en elektriciteit in het vierde kwartaal van 2022. De modelprijs is € 2.41 per kubieke meter voor gas en € 0.59 per kilowattuur voor elektriciteit.  

De omzet 2022 voor de TEK-subsidie wordt bepaald aan de hand van de ingediende aangiften omzetbelasting. 

Hoogte TEK subsidie vergoeding 

U doet een aanvraag om 50% van uw energiekosten boven de vastgestelde drempel vergoed te krijgen. De drempelprijs is € 1,19 per kubieke meter gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit.  

De vergoeding kent wel een maximum. Boven de € 3,19 per kubieke meter gas en € 0,95 per kilowattuur elektriciteit, ontvangt u over dit meerdere geen vergoeding.  

U ontvangt een vergoeding van 50 procent van de kosten tussen het drempelbedrag en de maximumvergoeding. Deze kosten zijn € 2 per kubieke meter gas en € 0,60 per kilowattuur stroom. Dit betekent dat u maximaal € 1 per kubieke meter gas en € 0,30 per kilowattuur stroom ontvangt. 

U ontvangt subsidie gaat voor de kosten van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. De kosten worden daarom vermenigvuldigd met 14/12. 

Het verbruik dat valt onder het tijdelijke prijsplafond voor gas en elektriciteit, wordt afgetrokken van uw standaard jaarverbruik.  

De maximale TEK subsidie vergoeding is € 160.000.  

Op de website van het RVO staan meerdere rekenvoorbeelden voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding op basis van bovenstaande gegevens.  

Hoe vraagt u de TEK regeling aan? 

Vanaf 21 maart 2023 is het mogelijk om de TEK-subsidie aan te vragen bij de Rijksdienst voor Onderneming Nederland (RVO). Uw aanvraag dient uiterlijk 2 oktober as om 17.00 uur ingediend te zijn.

Houdt u bij de aanvraag onder andere de gegevens van uw gas/en elektriciteitsaansluitingen (EAN-nummer) en uw omzet over 2022 bij de hand. Met deze gegevens bepaalt de RVO of u recht heeft op de TEK regeling.  

Is uw aanvraag is goedgekeurd? Dan ontvangt u binnen twee weken het voorschot op de subsidie. Het voorschot bedraagt 35 procent van de totale subsidie.  

Uiterlijk op 31 mei 2024 moet u een aanvraag indienen voor een definitieve vaststelling van de TEK subsidie. Het kan zijn dat bij deze definitieve vaststelling ook een accountantsverklaring nodig is. 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de TEK-subsidie?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs