Advisory

Voorkom een financiële strop: blijf scherp bij het aangaan van nieuwe zakelijke relaties!

Dennis van der Meer
Door:
Twee mannen schudden elkaar de hand om een financiële overeenkomst te bevestigen
Bij veel ondernemingen zorgt de achteruitlopende economie voor problemen. Hiermee neemt de commerciële druk om nieuwe klanten binnen te blijven halen enorm toe. Vergeet hierdoor niet bij het aangaan van een relatie met een nieuwe, derde partij de standaardchecks uit te voeren! Hoe blijft u kritisch op het accepteren van een nieuwe klant, agent, leverancier en/of distributeur en welke checks voert u hierbij uit? In dit artikel voorzien wij u van tips.
Onderwerpen

Pas op, steeds meer fraude!

Het aantal mogelijke frauduleuze acties neemt de laatste tijd toe. Een recent voorbeeld toont goed aan dat het belangrijk is dat u altijd scherp moet blijven als ondernemer:

Een tussenpersoon benaderde een internationaal opererende onderneming via hun website voor de aanschaf van een groot aantal machines. De gevraagde commissie van 2% leek mee te vallen. Op het eerste gezicht leek er dus niet veel aan de hand.

Bewustwording: een eerste stap

In het kader van de implementatie van een KYC-beleid verzorgde Grant Thornton vorig jaar voor deze onderneming een aantal bewustwordingssessies en -trainingen. Eén van de deelnemers, een salesmanager, ontving bovenstaande casus in zijn mail en verstuurde volgens het aangepaste beleid een KYC-klantenformulier naar de agent en vroeg hierbij om aanvullende documentatie, waaronder een kopie ID-bewijs. Ook kreeg deze salesmanager telefonisch informatie. Deze was echter niet consistent. Nadat hij het ingevulde klantenformulier inclusief een kopie ‘company ID-card’ snel retour ontving, stapte hij naar aanleiding van de handvatten uit de trainingen met de casus naar de compliance officer voor een nader overleg in het kader het van vier-ogen principe.

Third-party screening brengt signalen aan het licht

De compliance officer schakelde ons hierop in voor het uitvoeren van een ‘third-party screening’. Al vrij snel zagen wij signalen dat iets niet in de haak was, namelijk:

  • We troffen de entiteit niet aan in de voor ons toegankelijke (inter)nationale handelsregisters.
  • Het e-mailadres in het klantenformulier kwam voor op een aantal andere websites van entiteiten die qua opbouw en tekst nagenoeg identiek waren.
  • Eveneens werd het fysieke adres genoemd op een website in het kader van een ‘procurement scam’.

Extra checks voorkomen financiële strop

We adviseerden de salesmanager bij de agent twee dingen op te vragen, namelijk een kopie ID-bewijs en een kopie van het lokale handelsregister. De salesmanager heeft de gevraagde informatie nóóit ontvangen. In dit geval hebben wij samen met de ondernemer een potentiële financiële strop voorkomen.

Hoe helpen wij ook uw onderneming?

Onze specialisten adviseren u bij de implementatie of aanpassing van uw KYC-beleid én bij het uitvoeren van third-party screenings. Wilt u hier meer over weten?

Neem dan contact op met één van onze specialisten