cash management

5 tips voor cash management tijdens een crisis

A. Azulai-web-kl-21925-60x60.jpg
Door:
accountant calculating bill with coins in background
Het coronavirus raakte ondernemers hard. Tijdens de COVID-19 pandemie boden de financiële noodregelingen, zoals de NOW, en de fiscale maatregelen, zoals de versoepeling van betalingsuitstel, nog uitkomst. Op dit moment lijken veel tegenvallende aspecten samen te komen: inflatoire druk, stijgende rentes, dalende marktvraag, en het terugbetalen van de coronasteunmaatregelen. Cash management kan in dat geval een belangrijk thema worden. 
Onderwerpen

Bij cash management zijn alle processen ondergeschikt aan de bankstand. Alles is erop gericht om, op de korte termijn, de uitgaven lager te laten zijn dan de inkomsten. Cash management dwingt daarom tot onconventioneel handelen en voelt soms contra-intuïtief. Even niet meer goedkoop in bulk inkopen, of bepaalde producten zelfs verkopen tegen een negatieve marge. Het zijn acties die u tijd geven om maatregelen te nemen die u nodig heeft om door de crisis te komen. Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie of herfinanciering.  

  Cash management tijdens een crisis kost veel inspanning van uw mensen en legt veel druk op uw organisatie. Het vereist aanpassingen van bestaande processen en systemen en vraagt om een andere kijk op informatie.  

5 praktische tips om cash management op te zetten in een crisistijd

  1. Ontwikkel een liquiditeitsprognose op weekbasis of, wanneer uw liquiditeitspositie echt nijpend is, op dagbasis. Blijf dit continu door ontwikkelen en herijken.  
  2. Een crisis laat zich niet voorspellen. Houd daarom rekening met verschillende scenario’s en plan mogelijke acties op elk van die scenario’s. 
  3. Inventariseer welke mogelijkheden u heeft om op korte termijn liquiditeit vrij te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bepaalde fiscale maatregelen of het uitstellen van aflossingen op uw leningen. 
  4. Plan structurele maatregelen. Hoeveel additionele liquiditeit heeft u nodig om op de lange termijn te overleven? Wat is er nodig om terug te keren naar ‘business as usual’?  
  5. Houd uw stakeholder op de hoogte. Wees transparant en proactief in de communicatie met de bank, de belastingdienst, leveranciers en klanten.  

Goed cash management is een kwestie van hard werken, maar is doorgaans goed binnen de eigen organisatie op te vangen. Heeft u vragen of wilt u graag begeleiding in het opzetten van cash management? Onze experts helpen u graag verder.

Neem contact op met één van onze adviseurs