Maritiem

Kennisgroepstandpunten tonnageregeling: bent u op de hoogte?

insight featured image
Heeft u een zeescheepvaartonderneming, varen uw schepen onder een EU/EER-vlag en past u het tonnageregime toe? Dan informeren wij u graag over de onlangs verschenen Kennisgroepstandpunten. Deze geven u (meer) duidelijkheid over de begrippen ‘zee’, ‘schip’ en ‘vervoer over zee’ en zorgen zo voor een goede afbakening van het forfaitaire stelsel voor de zeescheepvaart. We leggen deze begrippen kort voor u uit.
Onderwerpen

Blijf op de hoogte van de laatste updates voor de transport & logistiek sector

Wat betekent het begrip ‘zee’? 

Het tonnageregime vereist onder meer dat uw werkzaamheden op zee plaatsvinden. Onder ‘zee’ verstaat men: “Alle wateren die zich voorbij de laagwaterlijn van de kust bevinden”. Soms gelden deze wateren volgens internationaal recht niet als zee, maar als binnenwateren. De Kennisgroep sluit aan bij de nationale wetgeving en vindt dat “alle wateren die zich voorbij de laagwaterlijn van de kust bevinden” kwalificeren als zee voor het toepassen van de tonnageregeling. 

Wat betekent het begrip ‘schip’?   

Voor de toepassing van het tonnageregime is niet vereist om aan uw ‘schip’ (bestemd voor het vervoer van zaken of personen in het internationale verkeer over zee) een zeebrief te verlenen. De wettekst én de wetsgeschiedenis bieden beiden namelijk geen grond voor dit vereiste. Daarom komen uw zeeschepen zonder zeebrieven ook in aanmerking voor de tonnageregeling. 

Wat betekent het begrip ‘vervoer over zee’? 

Vindt uw vervoer van een Nederlandse haven naar een buitenlandse haven maar gedeeltelijk over zee plaats? Dan vindt de Kennisgroep dat voor het hele traject sprake is van ‘vervoer over zee’. Dit geldt alleen bij de vraag of een individueel transport als ‘vervoer over zee’ kwalificeert.

Voor de vraag of een bepaald schip onder de tonnageregeling valt, kijkt men naar het geheel van activiteiten van het schip. Bij dit kennisgroepstandpunt gaat het dus juist niet om de beoordeling van het geheel van activiteiten, maar om de vraag wanneer individueel transport kwalificeert als zeevervoer. 

Meer weten over de tonnageregeling? 

Dit is slechts een weergave van het standpunt van de Kennisgroep. Beschouw dit niet als juridisch advies. Raadpleeg altijd een van onze belastingadviseurs voor specifiek advies in uw situatie. Zij staan graag voor u klaar! Wilt u meer weten over deze of andere ontwikkelingen binnen de logistiek en mobiliteit?

Neem dan contact op met onze experts en laat u goed adviseren