BTW-vrijstelling

Schuldhulpverlener of maatschappelijk werker: mag u de btw-vrijstelling nog wel toepassen?

Robert-Jan Brethouwer
Door:
woman with glasses calculating expenses
Een uitspraak van de Hoge Raad brengt veel onrust bij winst beoogde instellingen in de schuldhulpverlening en maatschappelijk werk die gebruikmaken van de btw-vrijstelling. Zij mogen de vrijstelling op basis van deze uitspraak namelijk opeens niet meer toepassen! Gelukkig steekt de Staatsecretaris daar voorlopig een stokje voor. Wat is hier aan de hand?
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Wat was de aanleiding van deze uitspraak?

De zaak ontstond toen een eenmanszaak die tegen vergoeding diensten verrichtte op het gebied van budgetbeheer, -begeleiding en -advisering vond dat zijn diensten onder de vrijstelling voor schuldhulpverlening vielen. Nadat de inspecteur naheffingsaanslagen oplegde, oordeelde de rechtbank dat zijn dienstverlening onder schuldhulpverlening valt. Het Hof oordeelde echter dat hij geen recht had op toepassing van vrijstelling. De ondernemer stelde cassatie in bij de Hoge Raad en ook deze oordeelde op 14 april 2023 dat zijn diensten niet onder de vrijstelling vallen omdat hij winst beoogt. Dit maakt Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting onverbindend voor instellingen die wel winst beogen en deze instellingen daarmee uiteraard erg ongerust!

Staatssecretaris komt snel in actie!

In slechts vijf dagen vaardigde de Staatssecretaris een voorlopige goedkeuring uit waardoor de vrijstelling voor schuldhulpverlening en maatschappelijk werk tóch nog geldt voor instellingen die wél winst beogen. De Staatssecretaris gaat dus voorlopig in tegen de uitspraak van de Hoge Raad en onderzoekt of hij de Wet OB kan laten aanpassen. Zo kan de vrijstelling voor leveringen en diensten van sociale en culturele aard misschien toch gehandhaafd blijven voor winst beogende instellingen. Voorlopig dus duidelijkheid en rust.

Wat moet u nu doen?

Heeft u een instelling die diensten verleent op het gebied van schuldhulpverlening en/of maatschappelijk werk, zoals wijkverpleging en dagverblijven voor gehandicapten? U kunt voorlopig een beroep doen op het goedkeurende beleid van de Staatssecretaris waarin is goedgekeurd dat u de vrijstelling tóch kunt blijven toepassen, zelfs als u winst beoogt. Past uw instelling de sociaal culturele vrijstelling toe en heeft u vragen over de gevolgen van dit arrest?

Neem contact op met één van onze specialisten