Verduurzamen

Recreatiewoning verduurzamen? Maak nu handig gebruik van fiscale voordelen!

ContributorName(contributor, true)
Door:
architects in a specialist sustainability practice
We staan aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Nieuwe regelingen gaan van start en subsidiebudgetten zijn nu nog volop beschikbaar. Bent u van plan uw recreatiewoningen te verduurzamen? Ook hier kunt u nu flink op besparen.
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Is uw recreatiewoning langer dan vier maanden per jaar bewoond? Dan moet u deze bij aan- en verkoop, net als een woonhuis, van een energielabel voorzien. Ook al staan deze woningen een (groot) gedeelte van het jaar leeg, tóch is het interessant deze te verduurzamen en gebruik te maken van fiscale- en subsidieregelingen.  

Heeft u een of meerdere recreatiewoningen?  

Haal dan zoveel mogelijk van deze woningen van het gas af. Pas hiervoor één van deze manieren van verwarming van de woning of het tapwater toe: 

  • Warmtepompboiler 
  • Warmtepomp 
  • Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer) 
  • Grondwarmtewisselaar 
  • Energiesysteem voor verwarmen en/of koelen van gebouwen 

De installaties moeten zich wel centraal buiten de woning bevinden. Met de energie-investeringsaftrek mag u dan 45,5 procent van uw investering van uw fiscale winst aftrekken. 

Heeft u een hoofdgebouw?  

Maak dan gebruik van de regeling ’zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (elektriciteitsaansluiting kleiner dan 3*81A zijn)’.  

Heeft u een recreatiepark?  

Maak dan bij het optimaliseren van uw terrein gebruik van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bij: 

  • Voorzieningen voor het versterken van biodiversiteit (45 procent MIA en 75 procent Vamil) 
  • Voorzieningen voor het verbeteren van de leefomstandigheden van insecten (45 procent MIA en 75 procent Vamil) 
  • Natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving (45 procent MIA en 75 procent Vamil) 
  • Vergroening van een bedrijfsterrein, parkeerterrein of tuin (aanpassen bestaande situatie) (27 procent MIA) 

Extra mogelijkheden bij commerciële verhuur 

Heeft u commercieel vastgoed, dan kunt u ook de ISDE voor zakelijke gebruikers toepassen in plaats van bovenstaande fiscale regelingen.  

Hulp nodig? 

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen of verwerken van de subsidie- of fiscale regelingen? Neem dan al bij de planvorming contact met ons op. Het tijdstip van het aanvragen van deze regelingen is namelijk erg belangrijk en maakt het verschil tussen wel of geen subsidie of fiscaal voordeel!